Gå til innhold
NITOs visepresident forteller Petroleumstilsynet hva som er viktig for ingeniørene. F.v.: Trude Skogesal, Anne Næss Myhrvold, Finn Carlsen og Bjørn Thomas Bache.
NITOs visepresident forteller Petroleumstilsynet hva som er viktig for ingeniørene. F.v.: Trude Skogesal, Anne Næss Myhrvold, Finn Carlsen og Bjørn Thomas Bache.
2017

Kvalitet avgjørende for sikkerheten

Hvordan skal sikkerheten i petroleumsnæringen ivaretas i framtiden? NITO var 19. januar i arbeidsmøte med Petroleumstilsynet i Stavanger. Det tilrettelegges nå for jevnlige møter om utviklingen i sektoren.

NITO-representanter i møte med PTIL. Her f.v.: Sigve Eikeland, Yasser Haddad, Tone Tønnessen og Kjetil Haaverstein.

NITOs visepresident, sammen med NITOs fagutvalg for petroleum, møtte Petroleumstilsynet (PTIL) til et arbeidsmøte for å diskutere sikkerhet og arbeidsforhold i petroleumsbransjen. Det ble også diskutert hvordan NITO kan bidra til at sikkerhetsaspektet bedre kan ivaretas i framtiden.

NITO understrekte i møtet at vi er enige med PTIL om deres tre fokusområder:

  1. Trepartssamarbeidet må styrkes
  2. Robusthet på alle områder i sikkerhetsarbeidet
  3. Forenkling av standarder

- NITOs medlemmer er premissgivere for at trenden skal snus, sier Trude Skogesal, visepresident i NITO..

- Ingeniørene spiller en stor rolle for sikkerheten på norsk sokkel. Slik forholdene er i dag, kan det være sikkerhetsutfordringer knyttet til ingeniørenes arbeid hvor de ansatte må levere tilbud basert på pris, og ikke kvalitet, kanskje også mot den ansattes vilje. 

- NITO mener kuttene i bransjen må være basert på et kunnskapsbasert underlag og ikke økonomisk kortsiktig vinning, understreker hun.

NITO tok opp bl.a. frekvensen på vedlikeholdsprogram, dobbeltføring av arbeid og mangel på nødvendig kursing og opplæring.

Terskelen for varsling er for høy

Trude Skogesal og Sigve EikelandDet er spesielt viktig å opprettholde to- og trepartssamarbeidet i sektoren.

- Ansatte i bransjen må ha reell innvirkning på sin arbeidsplass, og må kunne ytre seg kritisk til hvordan blant annet sikkerheten ivaretas på sokkelen, sier Sigve Eikeland, leder i NITO Petroleum (på bildet sammen med hovedstyremedlem Jorunn Birkeland).

- Ansatte frykter jobben sin, og terskelen for å varsle om usikre arbeidsforhold, utfordringer og kritiske innspill er høy.

Eksempel: Tidspress er en faktor som kan være avgjørende for riktig kvalitet og robusthet. Når ingeniøren egentlig mener arbeidet med et spesielt design krever 20 timer, men at oppdragsgiver mener du må gjøre jobben på halve tiden, kan det påvirke sikkerhetsaspektet.

PTIL arrangerer 31. mai en temadag der de setter fokus på varsling i petroleumsnæringen. NITO vil være med på arrangementet.

Anne Myhrvold og Trude Skogesal.Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet, setter det å håndtere varsler på dagsorden når de arrangerer temadag i mai. NITO kommer til å være tilstede på temadagen. På bildet sammen med Trude Skogesal.

Veien videre

NITO er bedt om å komme med flere innspill, bl.a. på hvordan vi bidrar i trepartssamarbeidet, vernearbeidet og samarbeid med andre organisasjoner.

- Vi setter stor pris på at møtet med PTIL fant sted, og at vi kan være en bidragsyter i sikkerhetsarbeidet, sier Skogesal. NITO og PTIL ønsker jevnlige dialogmøter for fortløpende vurdering av utviklingen i petroleumsbransjen. 

Les om PTILs "trenden skal snus"

NITO Petroleum

Se NITOs ulike politikkområder

Alle foto: Steinar Pedersen

Publisert: Sist oppdatert: