Gå til innhold
2017

Ledigheten må ned

Arbeidstrening, kompetansebygging, gründervirksomhet og mer utnytting av eksisterende NAV-virkemidler. NITO har i møte med NAV-direktør Sigrun Vågeng gitt fire forslag som skal bidra til å få folk raskere i jobb.


I møte hos NAV-direktøren 13. januar, f.v.: Ivar Horneland Kristensen (generalsekretær i Tekna), Lise Lyngsnes Randeberg (president i Tekna), Sigrun Vågeng (NAV-direktør), Trond Markussen (NITOs president) og Steinar Sørlie (NITOs generalsekretær).

Ledigheten blant ingeniører fortsetter å stige blant ingeniører, men spesielt på sør- og vestlandet. Drøye 2400 NITO-medlemmer går for tiden ledig. I Rogaland er nå ledigheten oppe i over ti prosent.

Det siste året har det på landsbasis blitt 163 prosent flere ingeniører som har gått ledig i mellom ett og to år.

Alvoret i situasjonen

- Det er alvorlig at så mange ingeniører ikke er i arbeid. Ingeniørene er nøkkelen til ny utvikling, Norge har ikke råd til å la ingeniører gå ledig, sier NITOs president Trond Markussen.

- Vårt møte med arbeids- og velferdsdirektøren var konstruktivt. Vi ser på ulike forslag til hvordan ledighetssituasjonen kan bedres. Vi opplever at situasjonen for spesielt ledige ingeniører opptar NAV-direktøren.

Man må styrke ordninger som peker i retning av å få folk raskere inn i sin neste jobb:

  1. Etablering av arena for å utnytte eksisterende virkemidler i NAV
  2. Øke antall og justere innretningen på arbeidstrening i utsatte ledighetsområder
  3. Gjøre det noe lettere å kombinere utdanning og dagpenger
  4. Utvide adgangen til å kombinere dagpenger med gründervirksomhet

- Det er viktig med tiltak som virker, sier Markussen. - Folk må tilbake i arbeid. Aktivitet, kvalifisering og stønad fra NAV er virkemidler for å lykkes med dette. Mer utnytting av de eksisterende NAV-virkemidlene var et viktig tema på møtet.

NITO og Tekna vil arbeide videre med løsninger opp mot NAV.

Et brev med mer forklaring av forslagene er sendt Sigrun Vågeng. Forslagene er også sendt arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Brevet sendt til NAV-direktøren

Se også: Dette gjør NITO for arbeidsledige

Temasider politikk

Aktuelle saker fra NITO

Fettvett - pass på hva du hiver i søpla. Foto: Kristian Hansen

Vis fettvett i julestria

Du kjenner situasjonen: Kopper og kar er fulle av fett etter ribbe og pinnekjøtt. Det er fristend...


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: