Gå til innhold
2017

Regjeringens utvalg om digitalt grenseforsvar bør erstattes med nytt

– Det er positivt at Regjeringen fikk utredet innføring av digitalt grenseforsvar. Men NITO mener utvalget burde vært bredere faglig sammensatt og burde fått et større mandat.

Digitalt grenseforsvar (faksimile)

Norge er langt framme når det gjelder digitalisering og bruk av IKT. Tillit til digitale tjenester er en forutsetning for videre digitalisering av Norge.

Datakriminalitet påfører samfunnet enorme kostander hvert år, og reduksjon i digital sårbarhet er derfor viktig for så vel rikets sikkerhet, innbyggernes sikkerhet, personvern, innovasjon og verdiskaping.

NITO er positiv til at Regjeringen opprettet Lysne II-utvalget som utredet innføring av et digitalt grenseforsvar.

Trenger nytt utvalg

NITO mener likevel det er behov for et nytt utvalg. - Norge trenger et utvalg med en bredere faglig sammensetning, og bredere mandat, påpeker NITOs president Trond Markussen. - Dette for å favne og drøfte de viktigste dimensjonene ved de juridiske, tekniske og forsvarsmessige begrunnelsene for behovet for et digitalt grenseforsvar.

- Det er viktig at det etableres robuste mekanismer for å hindre enhver form for formålsglidning, sier han. - Dataene som samles inn må ikke brukes til annet enn det det er tiltenkt.

Markussen mener at et nytt utvalg bør gjøre en analyse som sammenligner digitalt grenseforsvar med andre alternative tiltak. - Utvalget må se det i sammenheng med personvern, og behov for tilgang på data, sier han.

NITO IKT

Se alle politikkområder

Se aktuelle saker fra NITO

Publisert: Sist oppdatert: