Gå til innhold
Illustrasjonsfoto oljearbeidere offshore: Colourbox
2017

Sikkerhet: Nå MÅ trenden snus!

Statoils granskningsrapport fra 20. januar viser at gasslekkasjen på Mongstad-anlegget skyldes manglende vedlikehold. NITO-tillitsvalgte og andre har gang på gang varslet Statoil-ledelsen om ukloke kutt i vedlikeholdsprogrammet. Nå må Statoil lytte til sine ansatte.

Statoil har offentliggjort sin granskingsrapport av gasslekkasjen på Mongstad i 2016. Rapporten avslører store avvik på vedlikeholdsarbeidet. 

Trude SkogesalDen peker på at materialbrudd var årsak til hendelsen der et instrumentrør sprakk og førte til lekkasje av hydrogenrik gass.

- Statoilledelsen burde lyttet mer til sine ansatte. Tillitsvalgtapparat og fagfolk i virksomheten har sagt fra gjentatte ganger, sier Trude Skogesal (bildet).

«Hva var det vi sa»

- Vi har tenkt at vi ikke ønsket å komme i en situasjon der vi sier «hva var det vi sa», men dessverre, det er der vi er nå. Sikkerhetshull har blitt varslet i henhold til rutiner, men dette har åpenbart ikke blitt tatt alvorlig nok, sier Skogesal.

- Våre medlemmer og tillitsvalgte jobber preventivt for å unngå uønskede hendelser. Det er derfor trist at deres arbeid med dette ikke blir tilstrekkelig verdsatt.

- Endringer i vedlikeholdsstrategi krever stor faglig innsikt og kunnskap om konsekvensanalyser, pålitelighetsanalyser og risikovurdering utover de økonomiske aspekter. Operativ erfaring og fagkunnskap internt er avgjørende. Selskapet må sikre riktig kompetanse og at den blir lyttet til, sier Skogesal.

Se også: Kvalitet avgjørende for sikkerheten

Bekymret for manglende involvering

NITO er spesielt bekymret med tanke på omstillingsprosessen som for tiden foregår på sokkelen og i operative støtteenheter på land. Tillitsvalgte opplyser til NITO at de ikke opplever å ha reell påvirkningsmulighet, det tas påfallende lite hensyn til de ansattes risikovurdering og innspill.

NITO er opptatt av at pågående og kommende prosesser må ivareta sikkerhet på en bedre måte enn det vi har sett til nå.

Se Statoils egen granskningsrapport

Ptil gransker gasslekkasjen på Mongstad

NITO venter på Petroleumstilsynets rapport som ventes å komme her

NITO Petroleum

Se NITOs ulike politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: