Gå til innhold
2017

Strengere krav kan gi lavere pensjon

Regjeringen har varslet strengere krav for norske pensjonskasser. Det taper både arbeidstakerne og bedriftene på, advarer NITO sammen med flere organisasjoner.

Forslaget fra regjeringen går ut på å innføre strengere kapitalkrav for pensjonskasser basert på EU-regelverket Solvens II. Det betyr at pensjonskassene må ta mindre risiko, noe som normalt fører til lavere avkastning på medlemmenes penger.

- Rettighetene til den enkelte arbeidstaker kan bli mindre verdt dersom dette forslaget går gjennom, forklarer advokat i NITO, Arild Hølland.

NITO, LO, NHO, Pensjonistforbundet og Pensjonskasseforeningen mener de foreslåtte kravene vil føre til økte kostnader for arbeidsgivere og reduserte ytelser til arbeidstakere. I et felles høringssvar skriver de at det ikke er behov for et nytt kapitalkrav. 

Ingen grunner til nytt kapitalkrav

Regjeringen ønsker å innføre strengere krav for å ha samme regelverk for pensjonskasser og forsikringsselskaper. Det er det ingen gode grunner til, påpeker organisasjonene i høringsuttalelsen: 

"En pensjonskasse er en ikke-kommersiell enhet som er etablert for å ivareta en bedrifts, et offentlig foretaks eller en kommunes pensjonsløfte til egne ansatte. Det er ingen aksjonærer, det er stor grad av interessesammenfall mellom medlemmer, pensjonskassen og arbeidsgiver og det betales ikke utbytte. Det er ingen konkurranse mellom aktørene - ingen livselskaper er i dag villige til å overta pensjonsavtaler fra pensjonskasser i privat sektor."

Norge strengere enn EU

- Dessuten har EU selv valgt å ikke innføre et slikt kapitalkrav på pensjonskasser. Hvorfor skal Norge være strengere?, spør Hølland. Han viser også til at dette får betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser, i og med at milliarder av kroner sannsynligvis blir trukket ut av det norske aksjemarkedet. 

Finansdepartementet skriver i en e-post til NRK at de nå skal gå gjennom høringsuttalelsene og behandle saken. 

Høringssvar - nye kapitalkrav for pensjonskasser.pdf

Publisert: Sist oppdatert: