Gå til innhold
Digital helse. Illustrasjonsfoto: Colourbox
2017

Ber om tre millioner til prosjekt for å skaffe langtidsledige oljeingeniører sykehus-jobb

NITO går nå sammen med Sunnaas sykehus, Norway Health Tech og Høgskolen i Oslo og Akershus for å utvikle en modell for best-practice, innovasjon på arbeidsplassen, i sykehusene. Prosjektet skal identifisere behovet for oljeingeniører i sykehusene.

I forbindelse med budsjetthøringene ber alliansen Helse- og omsorgskomiteen om tre millioner i støtte til prosjektet.

Trond MarkussenNITO mener det er for mye prat og for lite handling. En rekke offentlige dokumenter understreker behov for ingeniører, men det er ikke beskrevet hvordan dette behovet skal dekkes og hva de konkret skal jobbe med.

- «Alle» snakker om at ingeniøren er morgendagens helsearbeidere, men det er ingen strategi for endringsprosesser som bidrar til dette. Mye teknologi finnes, men tas ikke i bruk fordi man mangler ressurser, blant annet i form av fagfolk, sier NITO-president Trond Markussen (bildet).

- Samtidig finnes det mye uutnyttet teknologisk kompetanse i samfunnet. Siden nedgangen i oljeprisen startet i 2014 har mange ingeniører mistet jobben, forklarer Markussen.

- Mange sliter med å komme tilbake i arbeid og andelen langtidsledige NITO-ingeniører er fordoblet siste året. Ledige ingeniører fra petroleumssektoren har spisskompetanse på teknologier som har stor overføringsverdi til sykehussektoren. Trond Markussen, president i NITO

Vil ha smidig overgang fra olje og gass til sykehus

Formålet med pilotprosjektet er å kartlegge kompetanse- og oppgavebehov for ingeniører i sykehusene, og samtidig sikre en smidig overgang for arbeidssøkende fra olje- og gassektoren til sykehus.

Prosjektet skal munne ut i modeller for hvordan verdifull kompetanse blant ingeniører i konkurranseutsatte næringer, som oljesektoren, kan brukes til å skape innovasjon og digitalisering i helsesektoren.

Det finnes allerede suksesshistorier som Lerøy Metallindustri AS og Pumps&Pipes, og flere kan det bli hvis det legges til rette bedre kompetanseutveksling mellom helsesektoren og oljenæringen, mener alliansen.

Partnere i pilotprosjektet

  • Sunnaas sykehus NITO (Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon)
  • Norway Health Tech
  • HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus).

Referansegruppe i pilotprosjektet

  • Norwegian Smart Care Cluster (NSCC)
  • Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet
  • Sykehuset Østfold
  • Stavanger universitetssykehus
  • Universitetet i Stavanger
  • NTNU Gjøvik.

Dette gjør NITO for arbeidsledige

Les mer om prosjektet i Teknisk Ukeblad

Temaside om helse og teknologi

Se NITOs ulike politikkområder

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: