Gå til innhold
Pad med terninger. Foto: Colourbox
2017

- Digitaliseringen endrer spilleregler

- Digitaliseringen endrer spilleregler og kompetansebehov i arbeidslivet, sa NITO-president Trond Markussen da han besøkte dekaner og studieledere på Universitets- og høyskolerådets fagstrategiske enhet innen MNT.

Torsdag 26. oktober holdt Trond Markussen innlegg for dekaner og studieledere på Universitets- og høyskolerådets fagstrategiske enhet innen MNT (matematikk, naturvitenskap og teknologi).

- I en tid med store omstillinger i arbeidslivet er muligheter for etter- og videreutdanning viktig, også for ingeniører og teknologer. Digitaliseringen endrer spilleregler og kompetansebehov i arbeidslivet. Arbeidstakernes kompetanse må vedlikeholdes og utvikles i takt med at innholdet i jobbene endrer seg. Hvordan satser utdanninginstitusjonene på etter- og videreutdanning, og hvilke insentiver som til for å øke tilbudet av relevant etter- og videreutdanning? Dette er noe av det jeg ønsker å diskutere på møtet, sa Trond Markussen.

Markussen trakk fram at på spørsmål til  institusjonene om hvorvidt de mener de tilbyr tilstrekkelig relevant etter- og videreutdanning, svarer de fleste nei. De melder at de gjerne skulle tilbudt både større omfang og bredde, og at det hadde vært potensiale for å øke tilbudet innen EVU.

- Det er imidlertid utfordringer dersom tilbudet skal øke, knyttet til både økonomi og til mobilisering av personell. Økonomien presses fra flere hold. Det påpekes at det er lav kapasitet generelt, og at det er for stor økonomisk risiko for institusjonene å satse på etter- og videreutdanning. Utgangspunktet er at dette er dyre tilbud å utvikle. Da må inntektene i andre enden være forutsigbare, sa Markussen.

Få intensiver

Når det gjelder mobilisering av personell viste Markussen til at flere svarer at det er et problem å motivere fagmiljø som kan levere nye etterutdanningstilbud. Grunnen er kort og godt at det er få insentiver for fagpersonell å gjøre en ekstra innsats knyttet til EVU. Det kreves derfor midler som kan frigjøre personell til utviklingsarbeid, og noen peker på at finansieringsordninger sentralt fra institusjonen må forbedres.

Marksussen inviterte utdanningsinsitusjonene til samarbeid.

- Det hadde vært spennende om vi som er aktører i arbeidsliv og i utdanningssektoren sammen kan komme fram til noen virkemidler som kan bedre muligheten for kompetanseutvikling gjennom hele yrkeslivet.

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: