Gå til innhold
2017

Felles innspill om digital kompetanse

NITO, Abelia, Tekna og IKT-Norge mener digital kompetanse må prioriteres i større grad. Her er deres tre forslag til regjeringsplattformen.

Abelia, IKT-Norge Tekna og NITO gir innspill i tre saker som vi mener bør være høyt proprioritert i regjeringens arbeid. For å øke den digitale kompetanse i samfunnet mener vi at:

1. Teknologi og programmering (koding) må bli obligatorisk i skolen og innføres i nye læreplaner for grunnskolen og i egne programfag i videregående.

2. For å øke antallet IKT-utdannede må følgende til:

  • At det utarbeides en opptrappingsplan for utvidet kapasitet innen IKT-studiene, både gradsstudier og etter- og videreutdanningstilbud.
  • Finansieringskategorien for teknologi og IKT-fagene løftes (fra dagens E til D med mål om ytterligere løft på sikt).

3. For å forberede oss på det framtidige kompetansebehovet innen IKT ber vi om at regjeringen særskilt kartlegger IKT-kompetanse blant arbeidstakere og kartlegger fremtidens arbeidskraftbehov innen IKT som grunnlag for en etter- og videreutdanningsplan.

Invester i digitale ferdigheter

Å investere digitale ferdigheter hos barn, studenter, arbeidstakere og toppledere er både avgjørende for den enkelte og for vår evne til omstilling, næringsutvikling og til å møte store samfunnsutfordringer innen for eksempel helse og klima. Det er overhodet ingen tvil om at det samfunnsøkonomiske regnestykket går opp.

Vi står overfor store endringer når samfunnet digitaliseres. Derfor trenger vi et nasjonalt løft for å øke og heve IKT-kompetanse i Norge. Sikkerhet, effektivitet og konkurransekraft vil være avhengig av at vi har tilstrekkelig med kunnskap.

Les hele brevet til regjeringen.

Publisert: Sist oppdatert: