Gå til innhold
2017

Høring finanskomiteen: Flere tiltak for langtidsledige ingeniører nødvendig

- NITO er glade for at det går bedre i norsk økonomi, men vi er fortsatt bekymret for den høye langtidsledigheten blant ingeniører, sa NITO-president Trond Markussen til Stortingets finanskomite under budsjetthøring 24. oktober.

Bl.a. Trond Markussen i høring på Stortinget.Markussen viste til at langtidsledigheten i befolkningen og blant ingeniører fortsetter å øke. Blant NITOs 2 400 arbeidsledige og permitterte medlemmer har om lag halvparten gått ledige i mer enn tolv måneder. Mange har allerede mistet, eller kommer til å miste retten til dagpenger de neste månedene.

Dette skjer samtidig med at NITOs behovsundersøkelse viser at 34 prosent av arbeidsgiverne melder at det er vanskelig eller svært vanskelig å få tak i den ingeniørkompetansen de er på jakt etter. NHOs kompetansebarometer viser mye av den samme tendensen.

- For å få løst denne utfordringen både for de arbeidssøkende ingeniørene og for norske arbeidsgivere mener vi at det må gis bedre muligheter til å vri den enkeltes kompetanse i retning av arbeidsgivers behov, sa Markussen.

NITO mener at for personer med høyere utdanning kan dette best gjøres ved at det gis mulighet til å ta kurs og eksamen på universitets- og høgskolenivå. Derfor er det etter NITOs mening nødvendig at det åpnes for en prøveordning for at personer som har mottatt dagpenger i mer enn seks måneder får muligheten til å ta fag på universiteter og høgskoler.

Ny modell for kompetanseutvikling

Under høringen etterlyste NITO satsing på brede incentiver som vil gjøre etter- og videreutdanning lønnsomt for den enkelte, bedriftene og samfunnet. NITO mener at en ordning etter modell av SkatteFunn kan være et godt tiltak for å lykkes bedre med kompetanseutviklingen i arbeidslivet.

Markussen tok også opp finansering av ingeniørutdanningene.

- I dag er ingeniør- og teknologstudiene underfinansierte, sett opp mot kostnadene med studiene. Underfinansieringen fører til for små fasiliteter og eldre undervisningsmateriell på laboratorier og verksteder. Dette igjen bidrar til høyt frafall og at flere av de nyutdannede kommer i arbeid med en kompetanse som krever oppdatering fra dag en. Det er derfor viktig at finansieringssystemet for høyere utdanning endres slik at finansieringskategoriene bedre reflekterer kostnadene ved de enkelte studiene. 

Se alle NITOs politikkområder

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: