Gå til innhold
Lønnsforhandling - kamp om dollar
2017

Rapporter lønna di nå!

Med en oppdatert lønnsstatistikk fra NITO har du et sterkere forhandlingskort når det forhandles om din lønn. Du som er medlem og jobber i privat sektor kan innrapportere lønnsopplysninger til NITO-statistikken nå.

Rapporter lønna di nå

Er du godt forberedt til de kommende lønnsforhandlingene? Lønnsøkning er ikke noe du bare kan regne med skjer. Dersom du ønsker en god lønnsutvikling må du vite hva du er verdt og få formidlet dette til arbeidsgiver.

God pekepinn

NITOs lønnsstatistikk brukes av svært mange som en pekepinn på hva ulike typer ingeniører og teknologer tjener. Lønnsstatistikken er et verktøy og gir et grunnlag for deg når du går inn i lønnsforhandlinger på egenhånd eller når det forhandles på vegne av din gruppe.

Du tjener på en oppdatert lønnsstatistikk

Alle har alt å tjene på at lønnsstatistikken er så oppdatert som mulig. Vi ber deg derfor om å være med og ta det ansvaret.

NITOs lønnsstatistikk på min side  

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Tillitsvalgte kan i tillegg hente spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Sjekk lønnskalkulatoren

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir her oppdatert en gang i året. Sjekk hvordan du ligger an!

Prøv NITOs lønnskalkulator

Råd om din lønn

Foran en lønssamtale eller lønnsforhandling bør du først og fremst for deg selv kunne svare på følgende:

 1. Din verdi for bedriften.
 2. Hva tjener andre med tilsvarende kompetanse og ansvar?
 3. Bedriftens lønnsomhet.

Spørsmål om lønn? – Se våre sider om lønn og arbeidsliv

10 ting å huske på i lønnssamtalen: 

 • Har du krav på lønnssamtale? Ta initiativ selv
 • Har den du forhandler med myndighet til å gi deg høyere lønn?
 • Hva er du verd for arbeidsgiver? Forbered tanker rundt dette
 • Hvordan er markedet for arbeidstakere med din kompetanse?
 • Hvordan ligger du an i forhold til NITOs lønnsstatistikk?
 • Hvordan er bedriftens lønnsomhet?
 • Er det andre arbeidsvilkår enn lønn som er aktuelt å diskutere?
 • Har det vært endringer i stillingen siden sist lønnssamtale?
 • Dokumentér
 • Hold deg til fakta
Publisert: Sist oppdatert: