Gå til innhold
personvern EU-forordning personopplysningsloven
2017

Ny EU-forordning kan gi arbeidsgiver rett til å se hva du gjør på nett

Denne uken er det høringsfrist på den nye personopplysningsloven, som følge av implementering av EUs personvernforordning. – Forordningen blir norsk lov som den er, i tillegg kan det på enkelte områder lages nasjonale regler. Departementet foreslår å videreføre reglene om arbeidsgivers innsyn i epost. Det mener NITO er bra for våre medlemmer.

Det kan imidlertid se ut som at slik utkastet til disse bestemmelsene er utformet nå, vil arbeidsgiver ha mulighet til å benytte aktivitetsloggen til å kontrollere den ansatte, sier advokatfullmektig i NITO, Beate Sire Dagslet.

Departementet foreslår å utvide reglene om arbeidsgivers innsyn i ansattes epost til også å gjelde arbeidsgivers bruk av aktivitetslogger. Slik reglene er i dag, kan arbeidsgiver benytte logger fra datasystemene til å administrere disse og til å avdekke sikkerhetsbrudd.

– Det vil si at de kan bruke loggene til å avdekke uautorisert bruk eller forsøk på dette. De kan også bruke dem til å optimalisere systemene ut fra bruken. Men dette kan også benyttes til overvåke at ansatte bruker systemene slik arbeidsgiver har bestemt, dette er imidlertid ikke tillatt i dag, sier Dagslet.

For eksempel kan de se hvilke nettsider du har vært inne på. I en varslersak vil dette være alvorlig, forteller åDagslet

– Slik utkastet nå er formulert vil departementet gi arbeidsgiver mulighet til å benytte loggene til å kontrollere de ansatte. Dersom dette har vært intensjonen er NITO imot en slik utvidelse av arbeidsgivers innsynsrett, presiserer Dagslet.

Publisert: Sist oppdatert: