Gå til innhold
2017

Outsourcing er ikke alltid løsningen

For ledere med manglende kompetanse blir outsourcing en måte å kvitte seg med it-problemene på, uten å lytte til råd fra egne rekker, skriver Trond Markussen i dette innlegget.

Debattinnlegg av Trond Markussen, stod på trykk i Dagens Næringsliv 26.10.2017.

Roger Schjerva og Gunnar Nybø skriver om outsourcing i DN 18. oktober at dersom dette implementeres riktig vil det gi økt ikt-sikkerhet, og gi bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne. Det kan virke som de mener utfordringene som har kommet til syne i forbindelse med outsourcing i blant annet Helse Sør-Øst skyldes ledelse, og ikke outsourcingen.

Schjerva og Nybø er mest opptatt av fordelene ved outsourcing. Ja, jeg er enig i at gjort riktig kan outsourcing være bra. Utfordringen er imidlertid ofte at det ikke gjøres riktig. For ledere med manglende kompetanse blir outsourcing en måte å kvitte seg med it-problemene på. Gjerne uten å lytte til ikt-faglige råd fra egne rekker, slik vi har erfart i HSØ-saken.

Dette er påpekt av blant andre direktør i Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, Einar Lunde, som har sagt at «i stedet for å forstå it-problemene, løser lederne det ved å sette it-oppgaver ut av virksomheten, og ut av landet». Min oppfordring til virksomhetsledere er å lytt til egen ikt-fagkompetanse, styrk ikt-kompetanse i egen ledergruppe og sørg for orden i eget hus før du outsourcer. Hvis ikke gjøres ting i gal rekkefølge, og blir det motsatte av riktig implementering.

Regjeringen har gjort flere grep for å få fart på offentlig bruk av outsourcing og skyløsninger. Samtidig har endringer i regelverk for IKT-sikkerhet latt vente på seg. Helseministerens kunne med regelverket i hånden vise til at det er styret i Helse Sør-Øst sitt ansvar å ta beslutning om outsourcing. Dette til tross for mulige konsekvenser for helseberedskap.

Det nye ikt-sikkerhetsutvalget som skal levere sin innstilling i desember 2018 må legge grunnlaget for at regelverket styrkes. Ikke alle forhold som angår samfunnssikkerhet kan avtalereguleres, slik som beskyttelse mot sabotasje eller bistand fra politi.

NITO IKT

Se NITOs ulike politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: