Gå til innhold
Trond Markussen og Vidar Helgesen. Foto: Kristoffer Moene Røed / NITO
NITO-president Trond Markussen er tydelig på at Norge har potensial til å bli et teststed for flere internasjonale selskaper. Her i samtale med klima- og miljøminister Vidar Helgesen om verdiskaping.
2017

Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft: Gode ambisjoner, men blir de fulgt opp?

Norske ingeniører og teknologer etterlyser forutsigbarhet fra myndighetene og gode rammebetingelser for klima- og miljøteknologi i Norge. - Det er helt nødvendig for å implementere gode tekniske løsninger og nå klimamålene, sier NITO-president Trond Markussen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen la 12. oktober fram strategien «Bedre vekst, lavere utslipp». Regjeringen ønsker å legge til rette for at det skapes verdier gjennom nye grønne arbeidsplasser, og at norsk næringsliv evner å konkurrere i en tid med skjerpet klimapolitikk og rask teknologisk utvikling.

Strategien legges fram bare dager etter at NITO lanserte rapporten «Grønn ingeniørkunst», som ble overrakt statsråden 10. oktober.

- Det er gledelig at vår rapport både er i tråd med regjeringens strategi og komplementerer denne med ingeniør- og teknologperspektiver. Vi hadde imidlertid håpet at ambisjonene i «Bedre vekst, lavere utslipp» skulle gjenspeiles tydeligere i statsbudsjettet, uttaler NITO-president Trond Markussen.

Det er blant annet kritikkverdig at regjeringen reduserer satsingen på CO2-håndtering med over 500 millioner kroner i 2018. Dersom Norge skal nå målene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen er det nødvendig at fangst og lagring av CO2 i stor skala realiseres.

Må ha forutsigbarhet og gode rammebetingelser

NITOs medlemmer etterlyser forutsigbarhet fra myndighetene og gode rammebetingelser for klima- og miljøteknologi i Norge. - Det er helt nødvendig for at vi skal kunne implementere gode tekniske løsninger og nå klimamålene vi har forpliktet oss til, sier Markussen.

NITO hadde et ønske om at Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge skulle styrkes for å hjelpe aktører med å implementere energi- og klimateknologi som ikke kvalifiserer til støtte gjennom Enova. - Dessverre ble ikke denne ordningen styrket. I «Bedre vekst, lavere utslipp» kommer det fram at det skal satses på å profilere og markedsføre norske grønne løsninger for å trekke grønn kapital til Norge og at dette kan skape nye arbeidsplasser. Dette er et positivt initiativ, men det bevilges kun 10 millioner kroner til dette i 2018. NITO hadde håpet på en sterkere satsing, sier Markussen.

Norge – et teststed for miljøteknologi

Flere amerikanske teknologiselskaper vi har vært i kontakt med ønsker å komme til Norge og teste ut ny teknologi. Norges befolkning er tidlig ute med å ta i bruk nye teknologier.

- Vi har høy digital kompetanse. Vi har store mengder fornybar energi. Og vi har svært kunnskapsrike ingeniører og teknologer som er høyt ettertraktet globalt. Alt dette gir gode forutsetninger for å kunne bruke Norge som et teststed. Da behøver vi imidlertid forutsigbarhet fra regjeringen og gode økonomiske rammevilkår, understreker Markussen.

10. oktober overleverte NITO rapporten «Grønn ingeniørkunst» til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Her kommer det fram hvilke teknologier norske ingeniører og teknologer mener er fornuftig å implementere.

- Vi håper regjeringen tar til seg rådene fra de 3000 ingeniørene og teknologene som har blitt konsultert i forbindelse med rapporten, sier Markussen.


NITO-president Trond Markussen om Grønn ingeniørkunst.

Se rapporten Grønn ingeniørkunst

Bedre vekst, lavere utslipp – regjeringens strategi for grønn konkurransekraft

Se alle NITOs politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: