Gå til innhold
2017

Støtte til at arbeidstakere i Grameenphone kan fagorganisere seg

Vilkår for fagorganisering ved mobilselskapet Grameenphone i Bangladesh var dagsorden da tillitsvalgte i Telenor møtte næringsministeren. – Glad for at saken også tas opp med utenriksdepartementet.

Konserntillitsvalgte i Telenor og forbundsrepresentanter i møte med næringsminister Monica Mæland. Foran fra venstre: Esben Smistad (EL og IT Telenor), Lise Lyngsnes Randeberg (Tekna), næringsminister Monica Mæland, Trude Skogesal (NITO) og Vidar Hennum (EL og IT). Bak fra venstre: Roger Rønning (Negotia Telenor), Jan Otto Eriksen (Tekna Telenor), Harald Stavn (NITO Telenor) og Arnfinn Korsmo (Negotia). Foto: Terje Bergersen, Negotia

Representanter fra politisk ledelse i EL og IT Forbundet, NITO, Tekna og Negotia sammen med konserntillitsvalgte fra disse i Telenor, hadde 3. oktober et møte med næringsminister Monica Mæland og representanter fra handelspolitisk avdeling- og eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Målet med møtet var å søke næringsministeren om drahjelp for å lykkes med å legge til rette for fagorganisering i Grameenphone.

Slik oppsummerer organisasjonene møtet:

Støtte til fagorganisering

Vårt konkrete ønske var å få politisk støtte og hjelp til å få fram dommen som er avsagt 30. juni 2016 i Bangladesh, omkring arbeidstakerorganisering i landet. Dommen er ikke offentliggjort og vi opplever at de juridiske begrensninger som i teorien nå er fjernet i Bangladesh, fortsatt praktiseres.

Den nasjonale politiske viljen til å effektuere det vi opplever som en reell organisasjonsfrihet, også for ansatte i Grameenphone, er over ett år etter domsavsigelsen, ikke til stede.

Opplever støtte fra Monica Mæland

Vi opplevde at dette var et godt møte med en næringsminister som hadde innsikt og forståelse rundt problemene knyttet til arbeidstakerorganisering i Bangladesh. Som representant for største eier i Telenor og med mulighet for direkte dialog gjennom nasjonale og internasjonale nettverk, opplevde vi at næringsministeren ønsket å bidra og følge opp saken.

Næringsministeren bekrefter at hun vil fortsette å diskutere saken i eierskapsdialogen med Telenor, som gjennomføres kvartalsvis. I tillegg uttrykte næringsministeren at hun vil ta saken opp med utenriksministeren og ministerens stab.

Som representanter for de ansattes organisasjoner i Telenor fikk vi inntrykk av at næringsministeren og hennes stab støtter vårt arbeid for at arbeidstakere i Grameenphone kan fagorganisere seg, og at dette først og fremst avhenger av at dommen som er vedtatt, gjøres kjent, ikke ankes og at den etterleves.

Se NITOs ulike politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: