Gå til innhold
2017

Foreslå kandidater til Svenssonprisen

Alle tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse, herunder NITO, inviteres til å nominere kandidater til Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter.

Arthus Svensson pris - bilde av to henderForeslå kandidat

Prisen er på NOK 500.000. Halvparten går direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter.

Siden 2010 har Svenssonprisen gått til personer og organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å fremme fagorganisering og faglige rettigheter i verden.

Blant prisvinnerne finner vi lærere i Bahrain, gruvearbeidere i Mexico og tekstilarbeidere fra Kambodsja.

Frist 1. januar 2018

Fristen for å foreslå kandidater er 1. januar 2018.

Kriteriene for vinneren er at det må være en person eller organisasjon som «i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.»

Alle ansatte og tillitsvalgte i norsk og internasjonal fagbevegelse har forslagsrett. Det samme gjelder tidligere prisvinnere og styremedlemmer i organisasjoner som har mottatt prisen.

I forslaget må det redegjøres godt for den nominertes bakgrunn og hvorfor vedkommende bør få prisen.

Nominèr nå

Nominèr her eller via e-post til . Nettsidene til Arthur Svensson-prisen gir mer informasjon. 

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: