Gå til innhold
Bølgen
Bølgen kommer. Foto: Nordisk Film
2017

Oftere flomfare: Virkeligheten mer skremmende enn Bølgen

Filmen Bølgen har skremt vannet av norske kinogjengere. Folk flest burde heller frykte de mange små vannbølgene som rammer oss med ujevne mellomrom på grunn av et villere, våtere og varmere klima.

Det som tidligere ble omtalt som ekstremvær, har blitt den nye normalen, hevdes det. Ekstreme nedbørsmengder på kort tid gjør stor skade. Kjellere fylles med vann og gjør stor skade. Norske kommuner trenger flere vann- og avløpsingeniører.

Les kronikken av Trond Markussen: 

Trond Markussen
Kronikk av Trond Markussen, president i NITO, publisert på NRK Ytring 2. sept. 2015.

Stranda kommune arrangerer informasjonsmøte for å unngå at unge blir skremt av filmen Bølgen. – Scenarioet kan skje i Geiranger, men ikke på denne måten. I filmen er ikke beredskapen den samme som i virkeligheten, forsikrer ordfører Jan Ove Tryggestad på nrk.no.

Illustrasjon: Bil i flom. Foto: MorguefileDe dagligdagse vannutfordringene i kommunene koster samfunnet enorme summer i form av vannskader på hus, hjem og offentlig infrastruktur. Men beredskapen rundt dette er ikke i nærheten av situasjonen i Geiranger.

Det er tre årsaker til dette:

1. Det mangler penger

Rådgivende Ingeniørers Forening har estimert at det vil koste 210 milliarder kroner for å få vann- og avløpssystemene opp på et tilfredsstillende nivå, og gir dem en rød nedadgående pil med tanke på fremtidsutsikter.

VA-anleggene ligger skjult i bakken, og så lenge de fungerer OK i hverdagen er det liten interesse for å bruke penger på utbedring. Det er ikke populært hos innbyggerne når politikerne ��ker avgiftene for å ruste opp VA-anleggene, selv om det allerede i dag er omfattende lekkasjer og forurensing av drikkevann. Man vinner ikke valg på å snakke rør.

2. Det mangler planer

I forbindelse med Arendalsuka 2015 arrangerte NITO seminaret «Alarmen går – er norske kommuner forberedt på kriser?». Her la vi fram undersøkelser som viser at selv om åtte av ti kommuner sier de har klimaplaner, så kjenner ikke teknisk sektor godt nok til dem. Det tyder på at kommunene har en utfordring på ledelse og informasjon for å kunne håndtere klimautfordringene på en skikkelig måte.

3. Det mangler personell

Kommunene mangler fagpersoner til å håndtere utfordringene, blant annet innen vann og avløp.

I en undersøkelse Ipsos MMI årlig gjennomfører for NITO sier over 70 prosent av de kommunale arbeidsgiverne at det er vanskelig å få tak i ingeniører. Hva gjør de da? Jo, de må la stillinger stå ledige eller ansette personer uten ingeniørkompetanse.

Ingeniørene som jobber innen vann og avløp omtaler ofte jobben sin som «de hemmelige tjenestene». NITO håper velgerne vil spørre kommunepolitikerne hva de gjør for å sikre trygt vann og et velfungerende avløp.

Den store Bølgen er tatt av plakaten – de små har kommet for å bli.


Se klipp fra filmen Bølgen.

Les mer om Bølgen

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: