Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Etterutdanning. Foto: Colourbox
2017

Åpner for kombinasjon dagpenger og utdanning

NITO-presidenten er svært fornøyd med at NITO har fått gjennomslag hos Arbeiderpartiet for å endre regelverket i NAV knyttet til dagpenger og formell utdanning.

- Muligheter til å kombinere dagpenger og utdanning er for mange av de langtidsledige ingeniørene nødvendig for å komme tilbake i arbeid, sier Trond Markussen, president i NITO.

Lovnader i valgkampen

- Nå gjenstår det å se om Høyre og Venstre holder det de lovet i valgkampen, der de åpnet for regelendring. Et svært uklart svar fra politiske rådgiver i Kunnskapsdepartementet gjør meg imidlertid litt bekymret, sier Markussen.

I sommer la Høyre fram en kompetansereform kalt «Læringsløftet», der det bant annet ble lansert tiltak for lettere å kombinere dagpenger og utdanning. Syver Hanken (H), politisk rådgiver for kunnskapsministeren, sa til TU tidligere denne uka at det er for tidlig å si hvilke grupper det er som vil nyte godt av endret regelverk.

– Målet med dette tiltaket er at Nav ikke skal virke som en terskel for mennesker som trenger ny eller oppdatert kompetanse for å komme i arbeid. Etter at vi har utredet det nærmere, vil vi komme tilbake til hvilke konkrete tiltak som skal innføres, og når de skal begynne å virke, skriver han i en e-post til TU.no.


(APs Arild Grande åpner for oppmilding av dagpenger) 

Lovet å gjøre det enklere å kombinere Nav og utdanning

Tiden renner ut

Markussen er opptatt av at endringene må på plass raskt.

- Tiden begynner å renne ut for de over 1000 langtidsledige blant våre medlemmer. Jo lengre man står utenfor arbeidslivet, desto vanskeligere er det å komme tilbake. Derfor har vi dårlig tid, sier Markussen.

Vil tillate utdanning på dagpenger

Hva mener NITO?

På vegne av medlemmene er NITO engasjert i en rekke saker og politikkområder:

Publisert: Sist oppdatert: