Gå til innhold
Person fra Mattilsynet ute på tilsyn. Illustrasjonsfoto: Kristian Hansen
Mattilsyn pågår. Illustrasjonsfoto.
2017

Mattilsynet får 27,5 millioner mindre

Budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre betyr nye 27,5 millioner i kutt for Mattilsynet. Medregnet tidligere kutt og ekstrakostnader til bekjempelse av skrantesjuke er dette en svekkelse av Mattilsynets budsjett på 65 millioner.

Ståle Flatreit Sundseth- Dette er svært uheldig og dramatisk for Mattilsynet, sier Ståle Flatreit Sundseth (bildet), nestleder i etatsgruppen NITO Mattilsynet.

Han frykter at dette får store følger for Mattilsynets aktiviteter.

- Ytterligere nedskjæringer, som nå er foreslått, vil gå ut over vårt samfunnsoppdrag, sier han. - Vi har allerede effektivisert over lang tid, understreker han.

Uten folka stopper Mattilsynet

Bjørnar W. Jacobsen, hovedtillitsvalgt i Akademikerne, sier til vetnett.no at Veterinærforeningen og de andre fagforeningene og - forbundene i Mattilsynet nå må stå sammen om å skjerme de ansatte. - Dette stiller vi i NITO oss så klart bak, sier Sundseth.

Les om budsjettavtalen 

Dramatisk for Mattilsynet

Mattilsynet

Bli med Mattilsynet på tilsyn

Publisert: Sist oppdatert: