Gå til innhold
Mann med hjelm og refleksvest. Foto: Colourbox
2017

NITO får fast plass i Petroleumstilsynets Sikkerhetsforum

NITO er en viktig stemme i sikkerhetsarbeidet i norsk olje- og gassnæring. Nå blir organisasjonen representert i Petroleumstilsynets Sikkerhetsforum.

NITO er svært opptatt av HMS og sikkerhetsaspektet i alle næringer. De uønskede hendelsene i norsk olje- og gassindustri har oppbrakt mange. NITO har fulgt sakene nøye og vært en viktig bidragsyter med tanke på oppfølging og tiltak.

For å forbedre sikkerhetsnivået

Vårt fagutvalg for petroleum har hatt separate møter med Petroleumstilsynet. NITO har dessuten vært en aktiv del i Arbeids- og sosialdepartementets arbeidsgruppe om HMS-tilstanden og utvikling av sikkerhet i norsk petroleumsnæring.

Et mål har vært å gi et omforent bilde av status for helse, miljø og sikkerhet og vurdere hva som skal til for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået.

Nå er NITO invitert inn i Sikkerhetsforum. Dette er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land.

Vil bidra til å sikre fokus i alle faser

Trude Skogesal, portrettbilde- Vi er glad for å bli hørt og at NITO nå får fast plass i Sikkerhetsforum. Det handler om at vi som er premissgivere for design og tidligfase, også blir med i det viktige samarbeidet for å hindre storulykker, forebygge helseskader og sikre gode, trygge arbeidsplasser, sier Trude Skogesal (bildet), visepresident i NITO.

- Dersom HMS i petroleum skal preges av kontinuerlig forbedring må alle faser av HMS-arbeidet med. Ingeniørene har en særskilt rolle spesielt i design- og planleggingsfasen.

- NITO ser fram til å representere ingeniørene i Sikkerhetsforum, sier Skogesal.

NITO Petroleum

Se NITOs politikkområde Energi og klima

Petroleumstilsynet

Alle NITOs fagmiljøer

Aktuelle saker om energi og klima

Gap-rapport om sirkulær økonomi

Publisert: Sist oppdatert:

NITO ble i fjor med på et samarbeid med blant annet Circular Norway om en rapport om hva status f...


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: