Gå til innhold
Mann med hjelm og refleksvest. Foto: Colourbox
2017

NITO får fast plass i Petroleumstilsynets Sikkerhetsforum

NITO er en viktig stemme i sikkerhetsarbeidet i norsk olje- og gassnæring. Nå blir organisasjonen representert i Petroleumstilsynets Sikkerhetsforum.

NITO er svært opptatt av HMS og sikkerhetsaspektet i alle næringer. De uønskede hendelsene i norsk olje- og gassindustri har oppbrakt mange. NITO har fulgt sakene nøye og vært en viktig bidragsyter med tanke på oppfølging og tiltak.

For å forbedre sikkerhetsnivået

Vårt fagutvalg for petroleum har hatt separate møter med Petroleumstilsynet. NITO har dessuten vært en aktiv del i Arbeids- og sosialdepartementets arbeidsgruppe om HMS-tilstanden og utvikling av sikkerhet i norsk petroleumsnæring.

Et mål har vært å gi et omforent bilde av status for helse, miljø og sikkerhet og vurdere hva som skal til for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået.

Nå er NITO invitert inn i Sikkerhetsforum. Dette er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land.

Vil bidra til å sikre fokus i alle faser

Trude Skogesal, portrettbilde- Vi er glad for å bli hørt og at NITO nå får fast plass i Sikkerhetsforum. Det handler om at vi som er premissgivere for design og tidligfase, også blir med i det viktige samarbeidet for å hindre storulykker, forebygge helseskader og sikre gode, trygge arbeidsplasser, sier Trude Skogesal (bildet), visepresident i NITO.

- Dersom HMS i petroleum skal preges av kontinuerlig forbedring må alle faser av HMS-arbeidet med. Ingeniørene har en særskilt rolle spesielt i design- og planleggingsfasen.

- NITO ser fram til å representere ingeniørene i Sikkerhetsforum, sier Skogesal.

NITO Petroleum

Se NITOs politikkområde Energi og klima

Petroleumstilsynet

Alle NITOs fagmiljøer

Aktuelle saker om energi og klima

PC med skjermbilde fra nito.no. Her er våre ti mest leste saker i 2019. Foto Getty Images

Våre ti mest leste saker i 2019

Publisert: Sist oppdatert:

Fikk du med deg de mest leste aktuelt-sakene på nito.no i 2019? Her er oversikten.


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: