Gå til innhold
Logoer 17 organisasjoner.
2017

- Fornybarnæringen må med i det grønne skatteskiftet

Regjeringen legger opp til å redusere selskapsskatten, men samtidig øke særskatten på vannkraft. Dette har fått organisasjoner i kraftbransjen, miljøorganisasjoner, deler av industrien og fagorganisasjoner til å reagere. Vi mener at skatteskjerpelsen er ikke forenlig med et grønt skatteskifte.

17 organisasjoner har gått sammen om et brev der de ber om at Stortinget i behandlingen av statsbudsjettet unnlater å øke grunnrentesatsen og samtidig øker skjermingsfradraget i grunnrenteskatten for vannkraft. Økt skjermingsfradrag er et effektivt virkemiddel for å dempe effekten av økt skattesats for de mest utsatte vannkraftprosjektene.

Bakgrunnen er at regjeringen foreslår å øke særskatten på vannkraft med 1,4 prosentpoeng, hvilket mer enn utlikner den reduserte selskapsskatten. Omleggingen av selskapsskatten siden 2014 innebærer en økt særskatt på vannkraft med 5,7 prosentpoeng. Denne skatteskjerpelsen er ikke forenlig med et grønt skatteskifte.

Store investeringsbehov

Det er stort behov for at kapital ikke forsvinner ut av kraftnæringen, men brukes til investering. Nær halvparten av produksjonskapasiteten ble bygget før 1970, og ifølge energimeldingen som Stortinget behandlet i 2016 trengs det 110 milliarder kroner frem mot 2050 til rehabilitering av eksisterende kraftverk. Når man inkluderer pålagte investeringer i dam og vannvei, blir det fire milliarder kroner hvert eneste år, bare for å opprettholde ca. 85 prosent av dagens produksjon.

Økt skjermingsfradrag er et effektivt virkemiddel for å dempe effekten av økt skattesats for de mest utsatte vannkraftprosjektene. På den måten vil Stortinget legge til rette for nødvendige reinvesteringer i og utvikling av norsk fornybarnæring. Dette vil skape vekst og sysselsetting i industrien og i leverandør- og entreprenørbransjen, og ikke minst bidra til at Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050.

 Se felles brev til Stortinget

Se NITOs ulike politikkområder

Aktuelle saker om energi og klima

Gap-rapport om sirkulær økonomi

Publisert: Sist oppdatert:

NITO ble i fjor med på et samarbeid med blant annet Circular Norway om en rapport om hva status f...


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: