Gå til innhold
2017

Etter- og videreutdanning viktig i det digitaliserte arbeidslivet

Fredag 17. november møtes EU-landenes statsministre, arbeidslivets parter og andre viktige aktører til "Social Summit for Fair Jobs and Growth" for å diskutere hvordan man kan femme et rettferdig arbeidsliv og vekst.

I forbindelse med møtet har IN Executive Committee vedtatt en resolusjon om utdanning og digitalisering som er sendt til Europarådet, Europakommisjonen og Europaparlamentet, samt til statsministrene og enkelte relevante ministre i de nordiske EU-medlemsstatene. Tanken er å øke betydningen av utdanning, opplæring og livslang læring i forkant av det toppmøtet i Gøteborg.

Resolusjon om utdanning og digitalisering

I resolusjonen heter det blant annet at tilgang til livslang læring må være mulig for alle på arbeidsmarkedet. Kuttene i finansieringen for utdanning som har skjedd nylig, selv i noen nordiske land, sender et helt feil signal og er en alvorlig hindring blant annet i å møte industriens arbeidsbehov.

Social Summit for Fair Jobs and Growth

Om IN (Industriansatte i Norden)

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: