Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Etterutdanning. Foto: Colourbox
2017

Åpner for kombinasjon dagpenger og utdanning

NITO-presidenten er svært fornøyd med at NITO har fått gjennomslag i Stortinget for å endre regelverket i NAV knyttet til dagpenger og formell utdanning. Nå må regjeringen utrede mulighetene for regelendring.

Avstemming i Stortinget. Stemmetavle.- Dette vedtaket er etterlengtet og kjærkomment. I mens andelen ledige går ned, så har andelen langtidsledige gått sakte men sikkert opp. Det er et tydelig tegn på at dagens tiltak ikke har fungert. Vi har stor tro på at det å kombinere utdanning med dagpenger vil fungere, sier president i NITO, Trond Markussen.

- Dette er bra for de langtidsledige og bra for Norge. Nå håper jeg regjeringen kjenner sin besøkelsestid og at utredningen faktisk fører til regelendring.
Trond Markussen, president i NITO

Fredag 15. desember fikk Arbeiderpartiet flertall for sitt forslag som skal bidra til at langtidsledige kan ta formell utdanning uten å miste dagpengene.

Regjeringspartiene støttet ikke forslaget om å utrede mulighetene for regelendring. Dette til tross for at Høyre i valgkampen lovet å gjøre det enklere å kombinere NAV og utdanning.


(APs Arild Grande åpner for oppmilding av dagpenger) 

Tiden renner ut

Markussen er opptatt av at endringene må på plass raskt. Han ber regjeringen være raske med utredningen, slik at de som i dag er langtidsledige får muligheter til å ta utdanning før de har gått så lenge ledige at de ikke lenger har rett til dagpenger.

- Tiden begynner å renne ut for de over 1000 langtidsledige blant våre medlemmer. Jo lengre man står utenfor arbeidslivet, desto vanskeligere er det å komme tilbake. Derfor har vi dårlig tid, sier Markussen.
 

Hva mener NITO?

På vegne av medlemmene er vi engasjert i en rekke saker og politikkområder:

Publisert: Sist oppdatert: