Gå til innhold
Penger i lommebok. Foto: Colourbox
2017

Likelønn om 80 år?

Kvinner tjener mindre enn menn og det tar alt for lang tid å tette gapet. Kvinners lønn var i 2016 86,1 prosent av menns lønn, i følge SSBs nye rapport. I 2000 var kvinners andel av menns lønn 83,5 prosent. På 16 år har kvinners andel av menns lønn bare økt med 2,6 prosentpoeng.

Av Trude Skogesal, visepresident i NITO

Med fortsatt lik hastighet på lønnsutviklingen, vil kvinner i Norge oppnå likelønn om ca 80 år. Går det så lang tid, er kvinnene som vil få oppleve likelønn, ennå ikke født! 

Likelønn er et arbeidsgiveransvar, og det må være i arbeidsgiveres interesse å korrigere lønnsforskjellen basert på kjønn, helst før det er gått 80 år.

Ulike lønn i like jobber

Man kunne anta at et mannsdominert yrke som ingeniør har mindre lønnsforskjeller. Det er en logisk slutning av at lønnsforskjeller mellom kjønn ofte forklares med at kvinner i større grad enn menn jobber i omsorgsyrker i offentlig sektor. Men heller ikke blant ingeniører er det likelønn. Forskjellen mellom kvinnelige og mannlige ingeniører er på samme nivå som ellers i arbeidslivet. Det som er ekstra urovekkende er at vi ser at lønnsforskjellene starter allerede i første jobb.

NITOs statistikk fra 2016 viser at nyutdannete kvinnelige ingeniører (bachelor og master) får 5 prosent mindre i nybegynnerlønn enn nyutdannete menn. Her må arbeidsgiver komme mer på banen, og sørge for likelønn i sin virksomhet.

Det kan ikke være kvinners ansvar å oppdra arbeidsgivere, som har alt å tjene på en anstendig lønnspolitikk uavhengig av kjønn.

Innlegget stor først på trykk i Aftenposten 13. desember 2017.

Vi vet hva du er verdt

NITOs lønnsstatistikk viser hva ingeniører og teknologer tjener, og du kan sammenligne deg selv med andre grupper og på alle nivåer (bachelor, master og høyere).

NITOs lønnskalkulator 

Lønnskalkulator, lønnsstatistikker og oversikt på gjennomsnittlig begynnerlønn, gir grunnlag for å underbygge ditt lønnskrav overfor arbeidsgiver. 

10 ting å huske på i lønnssamtalen: 

  • Har du krav på lønnssamtale? Ta initiativ selv
  • Har den du forhandler med myndighet til å gi deg høyere lønn?
  • Hva er du verd for arbeidsgiver? Forbered tanker rundt dette
  • Hvordan er markedet for arbeidstakere med din kompetanse?
  • Hvordan ligger du an i forhold til NITOs lønnsstatistikk?
  • Hvordan er bedriftens lønnsomhet?
  • Er det andre arbeidsvilkår enn lønn som er aktuelt å diskutere?
  • Har det vært endringer i stillingen siden sist lønnssamtale?
  • Dokumentér
  • Hold deg til fakta
Publisert: Sist oppdatert: