Gå til innhold
Mann med baguett og vann. Illustrasjonsfoto: Colourbox
2017

Ny diettskatt rammer mange

Regjeringen og budsjettpartnerne vil endre skattleggingen av diett. En innføring av diettskatt på 150 kroner vil ramme svært mange. NITO mener diettsatsene må økes.

Diettgodtgjørelsen som arbeidstakerne får refundert etter en jobbreise følger av statens avtale om reiser, som er framforhandlet mellom partene i staten. Det har vært enighet om at godtgjørelsen skal gjenspeile de reelle utgiftene som arbeidstakerne har.

Når staten legger skatt på deler av godtgjørelsen mener NITO at dette blir feil på i hvert fall to måter:

  1. Det er en inngripen i forhandlingene om særavtaler for reiser.

  2. Et brudd på hovedprinsippet om at det er lønn som skal skattlegges. Utgiftsrefusjon er ikke lønn.

Økte kostnader

Satsene er satt ut fra hva som er en rimelig dekning av kost når man er på reise. Når man nå skal begynne å skattlegge dette vil det føre til økte kostnader for den enkelte ved reiser i arbeidsgivers tjeneste. Endringen vil også ramme medlemmer i NITO som ikke jobber i staten, en del virksomheter følger statens avtale.

NITO mener dette er et helt feil signal å gi arbeidstakere som reiser i sitt arbeid og arbeidsgivere som har behov for fleksible arbeidstakere.

- Vi kan ikke se at skatten er innført for å begrense ansattes reising i tjeneste, men kun er innført for å balansere budsjettet. For at arbeidstakere ikke skal bli skadelidende av skatten på diett mener NITO det vil være behov for å øke diettsatsene. Dette vil vi ta opp ved neste korsvei i forhandlingene, sier NITO-president Trond Markussen.

Lønn og arbeidsliv

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: