Gå til innhold
Norge trenger flere blodgivere. Meld deg som blodgiver nå. Foto: Anette Larsen
Norge trenger flere blodgivere. Meld deg som blodgiver nå. Foto: Anette Larsen
2017

Flere må gi blod – og beredskapen for blodgivning må bedres

Blodbankene i Norge har ikke et felles blodgiverregister. Det burde de ha, mener NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI).

Blod i blodbank. Foto: Annette LarsenBioingeniører tapper i Norge blod fra ca 100.000 blodgivere. For å kunne dekke en eventuell krisesituasjon burde tallet vært ca 25.000 høyere.

- Vi oppfordrer sterkt til at flere skal melde seg som blodgiver. Samtidig er vi opptatt av at beredskapen rundt blodgivning generelt skal bli bedre. Det sier Hanne Braathen, bioingeniør ved Haukeland universitetssykehus. Hun er leder av BFIs rådgivende utvalg for immunologi og transfusjonsmedisin (RUFIT).

- Vi støtter Venstres utspill om at Norge må ta sitt beredskapsansvar på større alvor. Venstre ønsker et nasjonalt blodgiverarkiv og et giverkort som gjelder for hele landet.

Datatilsynet stopper fri flyt av personopplysninger mellom blodbankene

Bioingeniør Hanne Braathen.- Det er selvsagt et sterkt ønske fra blodbankene at et nasjonalt blodbankregister blir opprettet, men blodbankene er opptatt av at informasjonssikringen skal være god nok, påpeker Braathen (bildet).

Alle blodbankene i Norge har krav om å følge Blodforskriften. I følge forskriften har hver blodbank, liten eller stor, krav om å opprette et blodgiverregister som skal sikre sporbarheten fra blodgiver til mottaker og omvendt.

Blodgiverregistrene skal ha en tilfredsstillende informasjonssikkerhet i henhold til Helseregisterloven. Behandling av personopplysninger om blodgivere kan derfor ikke deles uten tillatelse fra Datatilsynet.

Selv med samtykke fra blodgiveren kan ikke blodbankene dele informasjon elektronisk på grunn av informasjonssikkerhet. Av disse grunnene er det foreløpig ikke mulig å opprette et nasjonalt blodgiverarkiv uten store endringer i Blodforskriften.

 

Gammeldags løsning

Hva gjør en blodgiver som flytter? Dersom en blodgiver ønsker å gi blod i en ny blodbank, kan giveren selv ta kontakt med sin gamle blodbank og be om å få tilsendt personopplysninger. Informasjonen, inkludert utvidet blodtyping, kan da sendes per brev fra den gamle blodbanken til den nye blodbanken.

- Blodbankene har tidligere forsøkt å få til et nasjonalt blodbankregister. Med Venstres initiativ håper mange at dette kan bli mulig. Vi følger utviklingen nøye og bidrar gjerne med mer kunnskap og rådgivning, avslutter Braathen.

Slik blir du blodgiver 

Venstre: Beredskapen for blodgivning er for dårlig 

Aktuelle saker om bioingeniører


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: