Faksimile Ptil-rapport.7. februar var hovedstyremedlem og nestleder for NITO Petroleum, Jorunn Birkeland, sammen med NITO-jurist Kirsten Rydne, på møte i Arbeids- og sosialdepartementet.

Tema på møtet var en rapport fra Petroleumstilsynet (Ptil) (bildet) om bruk av såkalt "flerbruksfartøy". Dette er skip som seiler under bekvemmelighetsflagg mens de utfører vedlikehold og annet arbeid knyttet til oljevirksomheten på norsk sokkel.

NITO er kritiske til at disse skipene ikke omfattes av norsk lov, og mener det fører til sosial dumping og økt risiko.

Jorunn Birkeland- Det er i praksis et smutthull i lovverket, og dermed er det for eksempel fullt lovlig å fly inn asiatiske arbeidere som jobber månedsvis i strekk, 12 timers dag for dumpinglønn, sier Jorunn Birkeland (bildet).

- Normale krav til lønns- og arbeidsvilkår, hviletid, stillingsvern, verneombudsordninger osv. er satt til side.

En samlet fagbevegelse i oljesektoren står bak kritikken

På møtet fikk ministrene Anniken Hauglie og Terje Søviknes klar beskjed om at nå må det ryddes opp.

Industri Energi, Safe/YS, Sjømannsorganisasjonene og NITO stod samlet bak kravet om at norsk lov må gjelde på norsk sokkel.

Dette er en sak som spesielt Sjømannsorganisasjonene og Industri Energi har jobbet med i en årrekke. Internasjonalt støttes kravene også fra ITF (Den Internasjonale Transportføderasjonen) og IndustriAll.

- Nå er det dårligere tider og viktigere enn noen gang å få bort dette "sorte hullet" i våre bestemmelser for sokkelen. Bortforklaringene fra arbeidsgiversiden må avvises og myndighetene må skjære gjennom, sier Birkeland.

Rapport fra Petroleumstilsynet om flerbruksfartøy

Rapport fra Sjømannsorganisasjonene i Norge

Presentasjon fra DNMF (Maskinistforbundet) om konsekvensene av dagens regelverk

Denne filmen fra Industri Energi/Manifest illustrerer problematikken.

NITO Petroleum