Gå til innhold
Foto: Samfoto
Foto: Samfoto
2017

Risikonivået under press

– Risikonivået er under press, med en mangeårig positiv utvikling som nå bremser opp, sier Øyvind Midttun, pressekontakt i Petroleumstilsynet (Ptil). Nå skal sikkerheten i bransjen på rett spor med partssamarbeid, robusthet og standardisering. Trenden skal snus, er tema for 2017.

– Risikonivået er under press, med en mangeårig positiv utvikling som nå bremser opp. Samtidig har vi de to siste årene hatt en rekke alvorlige hendelser, flere med storulykkerisiko eller alvorlige personskader. Det er dette «Trenden skal snus» handler om, sier Øyvind Midttun.

Kvalitet i alle ledd

– Fremover er det bedre samarbeid og kommunikasjon som gjelder, sier Trude Skogesal, visepresident i NITO.

Statoils egne analyser av hendelser med storulykkepotensiale viser at en overvekt av de bakenforliggende årsakene kan spores tilbake til ingeniørbeslutninger og prioriteringer. Dette handler om hvilke rammebetingelser ingeniørene blir gitt til å utføre jobben, mener Skogesal.

Våre tillitsvalgte opplever ofte at avtaleverket ikke er til hjelp. Trenden generelt er mindre involvering fra arbeidsgiver sin side. Trude Skogesal

– Hvis for eksempel en ingeniør som skal designe noe sier at han må ha 30 timer på gjøre ferdig et design og kun får 20 timer til å gjøre jobben, da er det naturlig at noe faller vekk. Det innebærer et stort ansvar for ingeniørene å bli presset på design, sier hun.

Må ta en fot i bakken

Gapet er også stort når det kommer til mulighetene for involvering og innflytelse i de enkelte selskapene, legger hun til.

– Våre tillitsvalgte opplever ofte at avtaleverket ikke er til hjelp. Trenden generelt er mindre involvering fra arbeidsgiver sin side, sier hun. Ifølge Statoils egne granskninger skyldtes Mongstad-ulykken mangel på vedlikehold. Skogesal er veldig tydelig på hva som må til for at noe slikt ikke skal skje igjen.

– Statoil er nødt til å ta en fot i bakken og lytte til kompetansen som er blant de ansatte. Dette har vi sagt før og vi kommer til å gjenta det. Fremover er det bedre samarbeid og kommunikasjon som gjelder, sier hun.

Møte med NITOs fagutvalg

NITO har 5000 medlemmer som hver dag arbeider for å ivareta og forbedre sikkerheten, forteller Trude Skogesal. Hun er opptatt av å styrke medlemmenes posisjon som yrkesgruppe i petroleumsnæringen, og av at organisasjonen skal være en bidragsyter som får frem kunnskap.

– I et møte med Ptil i januar fikk vi bekreftet at vi har en felles forståelse og oppfatning av hvordan ting er. Vi fikk også etablert en møtearena som vi har tenkt å holde fast ved, og har avtalt jevnlige møter fremover, sier Skogesal.

Øyvind Midttun er enig.

– Vi hadde et godt møte med NITO i januar. NITO tok opp en rekke saker, og det viser at det er behov for denne typen møter. Fra vår side presenterte vi blant annet hovedtemaet vårt for 2017, «Trenden skal snus», og vi hadde en god diskusjon om dette, sier han og legger til at petroleumsnæringen i dag står overfor viktige utfordringer innenfor sikkerhet.

«Trenden skal snus» har som mål å bidra til å få sikkerhetsutviklingen tilbake på rett spor. Satsingen skal påvirke næringen til å oppnå synlige og målbare resultater. Ptil har valgt å spisse arbeidet mot tre grunnleggende sider av det norske sikkerhetsregimet: Partssamarbeid, robusthet og standardisering.

– I selskaper med et godt samarbeidsklima, hvor reell arbeidstakermedvirkning fungerer, bidrar samarbeidet positivt til arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Robuste løsninger innebærer at selskapene må sørge for å alltid ha sikkerhetsmarginer som setter virksomheten i stand til å håndtere uforutsette hendelser, sier Midttun.

Ptil mener også at det å bruke standarder er positivt både ved at man oppnår større grad av effektivitet, og at økt oppmerksomhet om bruken av standarder er det beste tiltaket for å få mer ressurser inn i utviklingen av dem.

Aldri i mål

Stortinget har satt som mål at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet, og i petroleumsregelverket er det et sentralt krav at aktørene skal videreutvikle og forbedre nivået for nettopp helse, miljø og sikkerhet, forklarer Midttun.

– Vi kan aldri si at vi er i mål med sikkerhetsarbeidet. Kravet om kontinuerlig forbedring er et bærende prinsipp for petroleumsvirksomheten. Fremover ønsker vi å ha årlige møter med de sentrale fagforeningene innenfor vårt myndighetsområde, for å utveksle informasjon om prioriteringer og diskutere de sakene vi mener viktigst innenfor sikkerhet og arbeidsmiljø, sier han.

Et fagnettverk for deg som jobber i petroleumssektoren. Nettverket er en arena for faglig utvikling, påvirkning, kompetanseheving og nettverksbygging.
Publisert: Sist oppdatert: