Gå til innhold
Illustrasjonsfoto forhandlinger: Colourbox
2017

Skal forhandle tøft

Nesten halvparten av de spurte i en undersøkelse blant NITO-medlemmer forventer et lønnsoppgjør i 2017 på tre prosent eller mer. Etter noen magre år, mener mange det nå er tid for å ta igjen det tapte.

Tom Helmer Christoffersen er leder for forhandlingsutvalget i privat sektor i NITO. Han forteller at ingeniører i bedrifter som går bra har forventninger om et bra lønnsoppgjør.

- NITOs lønnspolitikk handler om lokal lønnsdannelse, så der det er en bedrift som går så det suser og gir god avkastning til eierne, skal vi også være med og dele kaka, sier Christoffersen. Han forventer tøffe lønnsforhandlinger for NITOs tillitsvalgte i løpet av året.

Samtidig som mange nå forventer bedre lønnsvekst, svarer to av ti i NITOs undersøkelse at de forventer null i årets oppgjør.

Skal ha vår del av verdiskapingen

Christoffersen (bildet) poengterer at det er bedriftens økonomiske situasjon og utvikling i den enkelte bedrift som skal ligge til grunn for lønnsoppgjøret.

Lønnsutviklingen for NITOs medlemmer kommer altså kun fra lokale lønnsforhandlinger. Dermed vil det være til dels store variasjoner i resultatet for det enkelte medlem, avhengig av hvordan det går i virksomheten de jobber.

Ord og uttrykk i lønnsoppgjøret

- Mange NITO-medlemmer er rammet av oljenedturen. Men selv om nedturen har vært bratt i den oljesmurte delen av norsk industri, går det bra i andre bransjer, minner Christoffersen om.

NITOs lønnspolitikk

NITOs lønnspolitikk bygger på prinsippene om lokal lønnsdannelse, markedsbasert lønn og en individuell og differensiert lønnsfastsetting.

Les mer om NITOs lønnspolitikk her.

Publisert: Sist oppdatert: