Gå til innhold
Hvordan ser matpakkene ut, egentlig? Sunn mat er viktig for læringen. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Hvordan ser matpakkene ut, egentlig? Sunn mat er viktig for læringen. Illustrasjonsfoto: Colourbox
2017

Gratis skolemat gir bedre læring

- Gratis skolemat til alle er god politikk. Det er betenkelig at Norge med sine ressurser ikke har klart å innføre en slik ordning, sier fagutvalgsleder Johannes Svilosen i NITO Mat og drikke.

Mens den forrige regjeringen hadde som mål å innføre gratis skolemat sier den nåværende regjeringen at dette ikke er noe de vil prioritere. Ett av hovedmålene til den rødgrønne regjeringen var å bedre kostholdet i hele befolkningen, inklusiv innføring av gratis mat i skolen. De mener at innføring av gratis skolemat er nødvendig for å bedre helsen hos barn og på lang sikt folkehelsen.

Servering av varm skolemat har vært utprøvd ved flere nye ungdoms- og videregående skoler med positiv effekt.

Dagens regjering vil heller bruke pengene på andre tiltak i skolen, som flere lærere og etterutdanning. Ansvaret for skolematen ligger hos foreldrene og ikke skolen, mener de.

Sunt og godt er nødvendig

- Mange foreldre tar oppgaven alvorlig når det gjelder å smøre matpakke til sine barn. Problemet er at mange barn ikke spiser frokost, noen får ikke ordentlig mat hjemme og en del av de som får påsmurt matpakke spiser den ikke. Fravær av god mat gir dårlig konsentrasjon, høyere konfliktnivå og dårligere karakterer. For å prestere bra er elevene avhengig av god og sunn mat. Flere lærere og etterutdanning vil ikke kunne erstatte et godt og sunt måltid, sier Johannes Svilosen.

Hindrer frafall i skolen

Fagutvalget viser til at det i Sverige serveres gratis mat på skolen hver dag, og at de har erfart at skolematen gjør barn og ungdom friskere. Det er nedfelt i lov at skolemåltidet skal være både næringsrikt og gratis.

- På mange norske skoler selges det usunne matvarer som boller og sjokolademelk – matvarer som ikke fremmer læring. Kanskje kan vi til og med si at denne typen matvarer hemmer læring, i og med at de er fulle av raske karbohydrater som sender blodsukkeret rett opp, og rett ned igjen, sier Svilosen.

- Ved innføring av gratis mat i skolen vil vi kunne styre unna salget av usunne matvarer som igjen fører til friskere og mer konsentrerte barn, som bidrar til økt læring og også til at færre elever dropper ut av skolen, sier Svilosen.

Norge bør gjøre som andre europeiske land

- Levering av måltidstjenester i skolen er vanlig ellers i Europa. Tjenesten leveres av globale selskaper med høy kompetanse på området. Flere av disse selskapene er etablert i Norge og ønsker ordningen med gratis skolemat velkommen.

- Når vi følger EU i så mye annet er det påfallende at vi her skal gjøre det motsatte, sier Svilosen.

- Norske barn fortjener et like bra skolemattilbud som elever i andre europeiske land.

Bli medlem i NITO Mat og drikke

Gratis bøker!

Hev din kompetanse. Som NITO-medlem har du tilgang på en rekke gratis kompendier og lærebøker.

Få gratis kompendier og lærebøker

Publisert: Sist oppdatert: