Gå til innhold
2017

Dette skal Norge leve av i framtida

Hav, velferdsteknologi, thorium og natur-turisme er blant det som kommer fram når norske ingeniørstudenter tegner framtidsbildet.

Studenter med ideer. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ingeniørspirene ser optimistisk på årene som ligger foran og mener at også teknologer som vokser fram i de kommende generasjonene går en spennende framtid i møte.

- Norske ingeniørstudenter vil bidra til en tryggere og bedre verden. De har god tro på framtida, forteller Omar Gamal som er leder for NITO Studentene.

Viktig med ledende ingeniørutdanninger

- Vi har tilegnet oss meget høy kompetanse innenfor olje- og gassektoren, denne kompetansen vil være viktig på flere områder i lang tid framover. Samtidig må ingeniører inneha kunnskap om mange andre områder som Norge skal leve av i framtida. Derfor er det viktig at vi har ledende ingeniørutdanninger i Norge.

Under havets overflate

- Norske ingeniørstudenter etterlyser mer forskning under vann, her finnes et spesielt stort potensiale, sier Gamal. - Det antydes at vi vet mer om overflaten på månen, enn hva som finnes på havbunnen.

Slik vil ingeniørene bidra

Her er noen tanker og svar ingeniørstudentene gir om ingeniørers bidrag i framtida. Svarene kom fram på en workshop i regi av NITO Studentene:

 • Fisk kommer til å bli «helbehandlet» i Norge. Av miljøhensyn og på grunn av ytterligere automatisering blir det slutt på at fisk sendes til Asia for filetering.
 • Det vil bli oppdrett på flere ulike typer fisk. Vi vil se mange oppdrettsanlegg på land, noe som også vil redusere forurensning til sjøs.
 • Teknologi vil forbedre innfrysing av fisk – mer miljøvennlig produksjon og mindre energibruk.
 • CO2-varmepumpeteknologi også i båter.
 • Oppdrett av tang. Stort potensial innenfor mat og fór.
 • Det er på grunn av oljeindustrien at Norge er verdensledende på subsea-teknologi. Kunnskap vil overføres til andre bransjer; eksempelvis romfart og områder hvor man ikke fysisk ser hva og hvor man borer.
 • Avfallshåndtering: Vi skal bli bedre på å rydde opp etter oss. Nye behandlings- og bruksmuligheter på søppelet vårt, også til havs (båt) og i romfart.
 • Norge skal bli enda større og sterkere leverandør av stål og annet råstoff.
 • Ny teknologi skal bidra i mineralutvinning, massene som tas ut skal bli til nytt råstoff.
 • Thorium vil være aktuelt som energi-kilde. Norge har store Thoriumressurser.
 • Natur-turisme: Mer kunnskap om hvordan verne og drifte uberørt natur og kulturlandskap skal tilrettelegge for mer turisme i Norge.
 • Helse- og velferdsteknologi vil være sentralt for mange ingeniører framover.
 • Teknologi som funker i Sahara og teknologi som funker i et arktisk klima.
 • Norske ingeniørstudenter vil bidra til utvikling av ny teknologi også innen tjenesteyting.

12.000 NITO-studenter tar ikke feil

Om NITO Studentene

Bli studentmedlem i NITO

Medlemskapet koster 300 kroner for hele studieperioden, og gir deg mange medlemsfordeler.

Bli medlem nå

Publisert: Sist oppdatert: