Gå til innhold
Foto: Flickr/theshutterbug
Foto: Flickr/theshutterbug
2017

Er du bedt om å gå med på lønnskutt? Ta kontakt med oss

6,7 prosent av NITOs medlemmer har gått med på lønnskutt det siste året. — Ta kontakt med oss når slike forslag kommer på bordet, sier Erlend Aarsand, sjef for juridisk avdeling.

Over 40 prosent av de som har måttet gå ned i lønn har ikke vært i kontakt med NITO for å få råd om hvordan dette bør gjøres.

NITOs advokater har gitt råd til mange tillitsvalgte i prosessen frem mot lønnskutt, hva de bør akseptere og ikke i drøftelsene med bedriften. Det er også mange enkeltmedlemmer som har hatt spørsmål og innvendinger til det tilbudte lønnskuttet.

— Lønnskutt bør bare brukes helt unntaksvis, og situasjonen må være prekær. Det må være fare for arbeidsplasser, med lønnskutt som eneste mulighet for å kunne spare ansatte, sier Erlend Aarsand.

Tillitsvalgte er ofte med på å forhandle frem et best mulig forslag, de kan ikke avtale lønnskutt på vegne av den enkelte ansatte, men kan etter drøftelser med ledelsen være med å anbefalinger.

Det er opp til hver enkelt medarbeider om denne vil akseptere kuttet eller ikke.

To viktige krav

Det er en rekke krav tillitsvalgte bør fremme dersom det kan bli tale om lønnskutt. For at tillitsvalgte skal kunne anbefale et lønnskutt er det kanskje to forhold Aarsand er spesielt opptatt av.

Den første er at lønnskuttet bør være midlertidig og ikke permanent.

– Mange arbeidsgivere ønsker en permanent reduksjon av lønnen, men vi anbefaler alltid å sette en tidsbegrensning på lønnskuttet, for eksempel ett år, og gjerne at lønnskuttet tilbakebetales dersom bedriften går bedre. Så går det heller an å reforhandle når perioden er over, om situasjonen i bedriften fortsatt skulle være prekær, forklarer Aarsand.

Vi anbefaler alltid å sette en tidsbegrensning på lønnskuttet

Det andre er at det skal være en felles dugnad. Alle i bedriften, uansett om du er vanlig ansatt eller i ledelsen, om du er med i den ene eller andre fagforeningen, må gå med på å kutte i lønnen.

– Dette er en for alle og alle for en. Lønnskutt må omfatte alle. Dersom ikke alle er med, skal ingen være bundet av en avtale om lønnskutt, understreker den juridiske lederen.

Dette er en for alle og alle for en. Lønnskutt må omfatte alle.

I tillegg nevner han at bedriften bør forplikte seg til å ikke gå til oppsigelser i perioden med lønnskutt, i tillegg til at den ikke bør betale utbytte, bonus til ledelsen, konsernbidrag og lignende.

Publisert: Sist oppdatert: