Gå til innhold
2017

Få til kontinuerlig forbedring på din arbeidsplass

Alle jobber for å bli bedre... Skal du gjennomføre eller lede større forbedringsprosjekter i din virksomhet? Den internasjonale sertifiseringen Lean Six Sigma Grønt belte, hjelper mange i å få ned tidsbruken og heve kvaliteten.

Lean Six Sigma er en av verdens mest anvendelige og brukte forbedringsmetodikker. De største forbedringspotensialene ligger ofte i å korte ned tidsbruken (Lean) og å forbedre kvaliteten (Six Sigma). Har du gult belte fra før, kan du nå ta neste steg på kunnskapsstigen. 

NITO arrangerer sertifiseringskurs for grønt belte. 

Mange norske og internasjonale virksomheter jobber med forbedringer etter Lean Six Sigma. Dette kan anvendes både i private og offentlige virksomheter, og innenfor så forskjellige bransjer som bygg og anlegg, sykehus/HF, saksbehandling, salg og service.

Metoden og verktøyet har røtter fra masseproduksjon, der Toyota kanskje er blant de mest kjente, men er like godt egnet i de fleste andre bransjer. 

Stadig bedre

For å skape varige forbedringer må du ha innsikt og forståelse for hvordan forbedringer identifiseres, prioriteres, ledes og gjennomføres. Først når du kan dette kan du ta de grepene som er nødvendig for at din virksomhet skal lykkes i forbedringen, igjen og igjen.

Dessverre er ikke forbedringer noe som er gjort en gang for alle, men noe vi alle må gjøre kontinuerlig for å ikke bli akterutseilt. Dette kan Lean Six Sigma hjelpe deg med. Det er et verktøy som gir deg muligheter til å få de resultatene du trenger.

Resultater og forbedringer kommer fordi ledere eller ildsjeler erkjenner at de har problemer som må løses, velger en metode, en filosofi som hjelper dem på vei og sørger for å få nødvendig kompetanse.

Prinsippene i Lean Six Sigma passer godt i den nordiske arbeidslivsmodellen hvor innflytelse og samarbeid står sentralt. Metoden engasjerer og involverer, setter krav til både ledere og ansatte og ikke minst er den lett å forstå og komme i gang med: Finn et problem, løs et problem, let etter neste problem og start på toppen igjen.

Lean Six Sigma gjør at du kan få kontinuerlige forbedringer.

Gjennomføring av sertifiseringen

NITOs sertifiseringer med tilhørende pensum («Body of Knowledge») støtter det som i sin tid kom fra GE, Motorola og Honeywell. Sertifiseringen er tro mot originalen og kursdeltakerne får kunnskap om både PUKK- og DMAIC som gjennomføringsmodeller.

Vi bruker tid både på å forklare hvordan tidsbruken kan kortes ned (Lean) og på hvordan kvaliteten kan forbedres (Six Sigma – bruke statistisk prosesskontroll for å redusere variasjon) og dette suppleres med en nøye utvalgt og sammensatt verktøykasse. Kurset er dermed direkte anvendbart i din arbeidshverdag.

Sertifiseringskurset holdes av landets fremste fagmiljø innenfor Lean Six Sigma; Lean Communications.

PÅMELDING Lean Six Sigma – grønt belte

Kurs i ledelse og prosjektledelse

Publisert: Sist oppdatert: