Gå til innhold
Tannhjul. Illustrasjonsfoto: Colourbox
2017

Frontfaget ikke et tak for lokale lønnsoppgjør

- Vi skal ha vår del av verdiskapingen. Det er både misforstått og uansvarlig å la frontfaget være taket for de lokale lønnsoppgjørene. Det sa NITO-president Trond Markussen i sin innledning på NITOs Sentrale tariffkonferanser 8. mars.


Lønnsoppgjøret på 30 sekunder: Se og hør lederne for de ulike forhandlingsområdene om forventningene til årets lønnsoppgjør.

Det er lønn som står på dagsorden når NITO-tillitsvalgte fra hele landet 8.-9. mars møtes på Lillestrøm. Deltakerne blir nå klar for å gå inn i det som er et mellomoppgjør hvor hovedsaken er lønnsregulering.

Kraftig forbedring i industrien

LO og NHO startet forhandlingene 6. mars. LO har varslet at de ikke aksepterer enda et år med reallønnsnedgang.

Trond MarkussenNITO-president Trond Markussen (bildet) påpekte at etter at NHO/Norsk Industri på tradisjonelt vis proklamerte 0-oppgjør tidligere i år, var tonen en litt annen etter at Teknisk beregningsutvalg (TBU) kom med sine tall i februar. Store deler av norsk industri forbedret driftsresultatet kraftig i fjor.

Markussen viste til administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, sin kommentar til TBU-tallene. - Han sa at det er noe å ta ut i mange bedrifter. Lier-Hansen understreket at det må skje lokalt, tilpasset hver bedrifts økonomiske bæreevne. Med andre ord – helt i henhold til NITOs lønnsfilosofi, sa Markussen.

Skal ha vår del av verdiskapingen

- Vi skal ha vår del av verdiskapingen som skjer i bedrifter og virksomheter. Men vi skal ikke være uansvarlige, sa Markussen.

I en undersøkelse blant NITO-medlemmer tidligere i vinter, svarte vel 60 prosent at de forventet et oppgjør i underkant av tre prosent. Nærmere 20 prosent svarte at de forventer null i lønnsoppgjøret.

NITOs tariffkonferanser på Lillestrøm- Svarene fra våre medlemmer forteller meg at vi fortsatt har et stykke igjen før vi kan friskmelde bedriftene i alle deler av næringslivet. Det forteller meg også at det både er misforstått og uansvarlig å legge frontfaget til grunn som et tak for de lokale lønnsoppgjørene. Her har vi alle en jobb å gjøre, å fortelle arbeidsgiver at slik skal det ikke være. Jeg vet at den jobben er vanskelig, men hvis vi aksepterer «taket», kommer vi aldri i mål slik vi ønsker.

Se også: Skal forhandle tøft

Mer digital framtid

NITO har gjennom historien tilpasset seg endringer i utdanningssystemene og samfunnsutviklingen. Organisasjonen har forhandlet for hele rekken av teknikere, teknologer, ingeniører, sivilingeniører og doktorer. - Vi går spennende tider i møte, med et arbeidsliv som i enda sterkere grad enn i dag vil digitaliseres og automatiseres og som vil utfordre måten vi jobber på. Her ligger mange muligheter for Norge som nasjon og for hver enkelt av oss. Ingeniørene sitter med nøkkelen til innovasjon og verdiskaping. Arbeidsgiverne må legge til rette for videreutvikling, påfyll av kompetanse og en betaling som står i stil med verdiskapingen.

Følg lønnsoppgjørene i NITO for de ulike sektorene

Spørsmål om lønn? Se alle våre temasider

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: