Gå til innhold
Ordsky. Illustrasjonsfoto: Colourbox
2017

Hvordan lykkes med innføring av skytjenester?

NITO IKT stiller spørsmålstegn ved hvorfor Nasjonal strategi for bruk av skytjenester kun fokuserer på hvilke lovendringer som skal til for at man skal kunne flytte alle data og tjenester utenlands. I mangel av en nasjonal IKT-strategi, og tilsynelatende uten å vurdere andre lands strenge praksis rundt sensitive personopplysninger og samfunnssikkerhet, er det underlig at man tar en slik tilnærming.

Norske offentlige og private virksomheter bruker stadig mer tjenesteutsetting levert som skytjenester, dette for å kunne fokusere mer på sin egen kjernevirksomhet. Kostnadsbesparelse vil øke produktiviteten, som dermed kan føre til mer vekst og velferd i Norge, blir det hevdet. 

Den nasjonale strategien for skytjenester har som mål å hjelpe offentlige og private virksomheter i deres valg av IKT-løsninger. Ved riktig implementering og bruk av skytjenester kan det gi mer kostnadseffektive løsninger, økt fleksibilitet og bedre trygghet.

For få kjenner egen verdi

NITO IKT er bekymret for at mange virksomheter ikke kjenner verdien av egne data og systemer. Da blir det vanskelig å vurdere mulighetene opp mot risikobildet i forbindelse med skytjenester. I tillegg krever tjenesteutsetting at man forstår risikoen ved bruk av tredjepart.

NITO IKT oppfordrer alle virksomheter til å:

  • Kartlegge verdien av egne data og tjenester før tjenesteutsetting
  • Vurdere sikkerhetsbehovet og hvem som er best egnet til å gjøre ulike deler av sikringsjobben
  • Vurdere kostnadene ved leverandøroppfølging/bestillerkompetanse opp mot intern drift av systemene

Sky eller tåke? – Ikke gå deg vill

På samme måten som andre datamaskiner, må også serverne i skytjenestene ha en geografisk plassering. NITO IKT mener det er svært viktig å tenke igjennom HVOR skytjenesten skal være plassert, det har betydning for hvilken tillit man kan ha til leverandøren og kontrakten over tid. Markedet er stort og man kan gå seg vill. NITO IKT oppfordrer til å bruke tid på å vurdere ulike tilbud nøye.

Det er også få som skiller mellom HVILKE data og tjenester som skal plasseres i hvilken nettsky, og om noen egner seg best internt i virksomheten.

Sensitiv informasjon må oppbevares i Norge

NITO IKT synes det er rart at strategien ikke inneholder anbefalinger om at helseinformasjon kun skal oppbevares og behandles i Norge. Det er også annen type informasjon om man er best tjent med var oppbevart på norsk server i Norge.

Etablerer kompetansemiljø for råd og rettledning

Positivt er det at Difi har fått i oppdrag å etablere et kompetansemiljø, der virksomheter som er i prosessen med tjenesteutsetting kan få rettledning.
NITO IKT tror dette vil gjøre at kompetansen knyttet til skytjenester er lett tilgjengelig og at det i framtiden blir tatt kloke og riktige beslutninger knyttet til bruken av skytjenester.

Nasjonal strategi for bruk av skytjenester

NITO IKT

Aktuelle kurs innen IKT

Publisert: Sist oppdatert: