Gå til innhold
Illustrasjonsfoto forelesning Foto: Colorbox
2017

Kvalitet i høyere utdanning: Ambisiøs melding uten tilstrekkelig finansiering

- Vi er fornøyde med at vi har fått gjennomslag for mye av det vi spilte inn i arbeidet med meldingen. Det gjelder blant annet forskningsbasert undervisning, mer bruk av varierte undervisningsformer og digitalisering av undervisningen, sier Trude Skogesal.

Onsdag 15. mars var visepresident i NITO Trude Skogesal og leder for NITO-studentene Omar Gamal på høring i Stortinget om meldingen om kvalitet i høyere utdanning.

Omar Gamal og Trude Skogesal på høring i Stortinget

Stortingsmeldingen beskriver forventninger og ambisjoner som NITO i stor grad kan slutte seg til, og som er viktige for å ta utdanningskvaliteten i riktig retning.

- Vi er imidlertid bekymret for hvordan institusjonene skal gjennomføre endringer i praksis, og vi har etterlyst klarere rammer og økonomiske insentiver for å få dette til. Meldingen er ambisiøs på institusjonenes vegne. Det er ikke like tydelig for oss hvordan dette arbeidet skal tilrettelegges fra myndighetenes side, sier Skogesal.

Hun understreker at finansiering av tiltak må stå sentralt i oppfølgingen, og mener at dette også burde vært omtalt i meldingen. NITO forventer at det vil komme konkrete finansieringstiltak i kommende statsbudsjett.

Kvalitet koster

Leder for NITO-studentene Omar Gamal mener det er mange gode tiltak i meldingen som skal bidra til økt kvalitet. Men også han er bekymret for hvordan institusjonene skal være i stand til å gjennomføre tiltakene i meldingen.

- Det vi må huske på er at alt dette skal gjøres av de samme folkene som jobber i UH-sektoren i dag, med de samme ressursene, uten tilføring av ekstra økonomiske midler. Mange av institusjonene har vært igjennom store omorganiseringer som følge av fusjoner. Utvikling av kultur for kvalitet kan ikke vedtas, den må jobbes fram over tid under gode rammebetingelser, sier Gamal.

NITO har i forkant av høringen sendt inn et skriftlig innspill til komiteen med mer konkrete kommentarer til de enkelte kapitlene i meldingen.

Viktige punkter for NITO:

  • Det bør legges til rette for mer bruk av praksisundervisning i profesjonsutdanningene. Praksis er viktig for forståelsen av faget og for utførelse av fremtidige arbeidsoppgaver, og kan i mange tilfeller bidra til økt motivasjon og mindre frafall blant studentene.
  • NITO har etterlyst meritteringsordninger for god undervisning og er fornøyd for at dette nå foreslås som et krav til institusjonene.
  • Det er riktig å stimulere til rekruttering av fagpersonell med relevant yrkeserfaring og at det stilles krav til pedagogisk kompetanse i undervisningsstillinger. Fagfellevurdering og kollegaveiledning er veldig bra.
  • Det er en viktig gruppe som ikke er omtalt i meldingen: Det er teknisk ansatte, fagpersoner som veileder studentene i laboratoriearbeid eller tilsvarende. Dette er ansatte som fungerer som bindeledd mellom teori og praksis i profesjonsutdanningene. For mange studenter har disse en nøkkelrolle i identitetsbygging og faglig forståelse. Vi har etterlyst en karrierevei for denne gruppen ansatte, og håper at denne gruppen blir med i vurderingen når stillingsstrukturen i UH-sektoren skal gjennomgås.

Aktuelle saker om utdanning og karriere


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: