Gå til innhold
Innovativ oljeindustri. Illustrasjonsfoto: Colourbox
2017

Oljekrisen har ikke gjort Vestlandet mindre attraktiv

På tross av nedbemanninger i oljeindustrien spesielt på Vestlandet, ønsker ingeniørstudentene å finne seg jobb her.

Studentene ønsker hovedsakelig å få seg jobb i området der de har studert. Det er NITO Studentenes ferske medlemsundersøkelse som viser dette. Også i områder der det i dag er mange arbeidsledige ingeniører, svarer studentene at det er der de planlegger å finne seg jobb. Selv om mange ingeniører, spesielt i Rogaland, er i omstilling, er studentene optimistiske når det gjelder jobbmuligheter på Vestlandet.

Omar Gamal- Oljekrisen har ikke gjort Vestlandet til en uattraktiv region. Studentene vil bite seg fast og finne seg jobb også i områder det har vist seg å være færre ledige ingeniørstillinger, sier Omar Gamal (bildet), leder for 12.000 ingeniør- og teknologistudenter.

- Trenden er at studentene vil bli i området der de har vært de siste årene. En kan jo si at studentene helst vil bo og jobbe hjemme. Det er ganske naturlig at de som studerer i landsdelen også er fra landsdelen og også ofte ønsker å bli boende. Det er her de vil slå seg ned og etablere seg, sier han.

Vestlandet og Østlandet like populært

Unntaket er Midt-Norge og Østlandet. NTNU i Trondheim tiltrekker seg mange studenter fra hele landet, og som flytter igjen etter endt utdanning. Østlandet har stor tilstrømning fra alle steder, da det her er et større jobbmarked. Men Vestlandet er like populært som Østlandet når det gjelder førstevalg om hvor studenter ønsker å jobbe.

Oppretthold ingeniørkompetanse over hele landet

- Ingeniørkompetanse trengs overalt, den må være god alle steder. Ingeniører bidrar til innovasjon og sikrer verdiskapingen. Det er bra at ingeniørstudentene ønsker å være over hele landet, sier Gamal.

Se også: Om NITO Studentene

- Gode kompetansemiljøer er viktig for videreutvikling. De regionale studiestedene må derfor forsterkes. Ingeniørutdanningene her må satses på, de må være oppdatert og tilført nok ressurser, sier Gamal.

- Ingeniørkompetanse i distriktene bidrar til å sikre eksisterende arbeidsplasser og bidrar til å skape nye. Det er viktig at innovasjon og etablering av arbeidsplasser ikke bare skjer i såkalte pressområder. Ingeniørstudentene vil bidra til at verdiskaping skjer over hele landet.

31. mars til 2. april arrangerer NITO Studentene årsmøte og feirer sitt 15-års jubileum. Bevilgninger til ingeniørutdanning er ett av temaene som diskuteres på årsmøtet.

Studentpolitikk

NITO Studentenes prinsipprogram

Gratis bøker!

Hev din kompetanse. Som NITO-medlem har du tilgang på en rekke gratis kompendier og lærebøker.

Få gratis kompendier og lærebøker

Publisert: Sist oppdatert: