Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox
2017

Å lede dine medarbeidere er utfordrende: Sitter du på en uutnyttet ressurs?

Får de flinke folka det fokuset de trenger? Eller er det litt for lett å la de som klarer seg selv, nettopp klare seg selv? Innovatører og tusenkunstnere må også ledes.

I Norge liker vi at "alle skal med", og det er viktig. Trolig noe av det viktigste og beste med hele vårt samfunn. Men at alle skal med har også en tendens til å sette fokus på de som trenger noe ekstra for å «bli med». De som trenger tilrettelegging, bistand eller en ekstra dytt i ryggen. Men hva med de flinke folka, de som kan litt mer, yter litt hardere, står på litt lengre og oppnår litt mer enn alle oss andre? Får de nok fokus? Eller lar vi dem seile sin egen sjø, vel vitende om at de finner veien i alle farvann og ikke trenger bistand?

Det er litt for lett å la de gode klare seg selv. Og spørsmålet er om dette gjør at vi går glipp av forbedringer, innovasjonsmuligheter og økt konkurransegrunnlag?

De aller flinkeste blir ofte stoppet av kulturen, kolleger eller ledere, forteller Vivi–Ann Hilde, foredragsholder for NITO. "Her hos oss gjør vi det ikke slik. Her hos oss liker vi ikke at noen skiller seg ut. Her hos oss!"

Foredragsholder, Vivi-Ann Hilde Tilrettelegg og finn balanse

Vivi-Ann Hilde forteller at forskning fra Danmark ved Ph. d. Helle Hein, viser at normer og regler i arbeidslivet baserer seg på pragmatikernes arbeidsform.

Pragmatikerne er opptatt av å ha balanse mellom privatliv og arbeidsliv. Det er ikke de som lanserer de nye, revolusjonerende idéene eller jobber natt og dag for å løse tilsynelatende umulige oppgaver.

Har du en slik juvel blant dine medarbeidere? En som utrettelig jobber på, alltid leverer, står på langt utover det som kan forventes, bare fordi oppgaven er interessant? - Du kan velge å legge til rette, gi vedkommende tid til å dyrke de gode ideene, prøve og feile, sier Vivi-Ann Hilde. - Og plutselig har virksomheten din en ny idè som leder dere trygt over det neste tiåret.

Gi tid og rom for kreativitet

Hilde forteller om selskapet 3M, hvor alle medarbeidere har tid til å drive med noe de selv synes er interessant, noe som ikke nødvendigvis materialiserer seg i noe konstruktivt de første månedene. - Slik så Post-it lappene dagens lys. En idè om noe helt annet, som sakte men sikkert ble en stor kassasuksess, fordi flere medarbeidere fikk lov å grave seg ned i problematikken.

Flinkisene må skjermes, gis ressurser og oppmuntres til å jobbe med innovasjon og utvikling. Dette handler ikke bare om motivasjon av den enkelte medarbeider, det handler om noe mye viktigere: Uten tilrettelegging og forståelse for flinkisene blir det rett og slett ingen banebrytende oppfinnelser og nytenkning.
Vivi–Ann Hilde

- Spørsmålet er om du som leder har råd til å la være å legge til rette så de flinke folka får ut sitt beste? Det er nemlig ingen umulighet, det er fullt ut realiserbart hvis vi bare tar oss råd til å forvalte ressursene på en annen måte, sier Hilde.

Vivi-Ann Hilde holder kurs i regi av NITO. Kurset:  
Hvordan lede kompetente medarbeidere arrangeres 3.-4. april.

Se hele NITOs kurstilbud

Aktuelle saker om IKT og ledelse


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: