Gå til innhold
2017

1. mai er fortsatt viktig

Hvert år kommer det opp en diskusjon om hvorvidt arbeidernes dag er relevant i dagens Norge. Samtidig lever vi i en turbulent tid hvor mange mister jobben.

Av Trond Markussen, president i NITO (bildet)

Trond MarkussenDe fleste kommer raskt i arbeid igjen, men det bekymrer meg at gruppa langtidsledige øker og flere står nå uten dagpenger etter to år som ledig.

Felles kamp mot ledighet bør være god nok grunn til å markere 1. mai. Samtidig er det ikke vanskelig å komme på flere grunner til at dagen er viktigere enn på lenge.

Rettigheter under press

Som landets største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer merker vi at arbeidstakeres rettigheter er under press. Arbeidsgivere ønsker større mulighet til midlertidig ansatte. Trenden i USA er en raskt økning i andelen som jobber som «løsarbeidere», uten faste avtaler, men med oppdrag nærmest fra dag til dag. Norske bedrifter kjøper flere tjenester fra utlandet, blant annet innenfor IKT. Roboter og digitalisering utfordrer jobbene våre. Til tross for usikre tider velger nesten halvparten av norske arbeidstakere å være uorganisert.

Et godt organisert arbeidsliv, med demokrati på arbeidsplassen og gode arbeidstakerrettigheter nyter vi alle godt av, enten vi er organisert eller ikke. I Norge er trepartssamarbeidet mellom fagorganisasjonene, arbeidsgiverne og staten svært viktig. Det bidrar til høy sysselsetting og lav ledighet, høy produktivitetsvekst og små inntektsforskjeller. Alle parter tjener på gevinsten av dette.

La meg derfor slå fast en gang for alle at markeringer som 1. mai og fagorganisasjoner i aller høyeste grad er relevant og fortsatt svært viktige for å opprettholde et godt og velorganisert arbeidsliv.

Om NITO

NITOs ulike politikkområder

Andre aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: