Gå til innhold
2017

- Det koster mer, tar lengre tid og gir dårligere kvalitet

Forskning viser at det sjelden er smart å sette ut IKT-tjenester til selskaper i lavkostland. Like fullt er det svært utbredt.

Hans egen forskning på på temaet viser at det er flere faktorer som kan gjøre IKT-outsourcing til et sjansespill.

- Årsakene er mange, blant annet forskjeller knyttet til arbeidskultur, ansvarsfølelse, arbeidstakernes selvtillit, muligheter for dialog med ledelsen, organisering av arbeidet, forfremmelseskultur, språklige utfordringer og tidsforskjeller. Mange tror at ulik tidssone gjør at man utvikler nye løsninger ved at noen jobber mens andre sover, men i praksis taper man tid fordi ansatte ikke får svar på spørsmål fra kolleger fordi de er i en annen tidssone og ligger og sover. Så forskningen på utvikling av programvare i lavkostland viser at det koster mer enn mange tror, tar lengre tid og gir dårligere kvalitet, sier forskeren.

Forskningen på utvikling av programvare i lavkostland viser at det koster mer enn mange tror, tar lengre tid og gir dårligere kvalitet.

Flere utfordringer

Nylig kom det for en dag at indiske IT-arbeidere uten tilstrekkelig sikkerhetsklaring har hatt tilgang til det norske nødnettet. I verste fall har de vært i posisjon til å skru av det bokstavelig talt livsviktige nødnettet. Selv om driften av nødnettet er regulert av den strenge sikkerhetsloven, står kommersielle selskaper som Motorola og Broadnett og dermed også innleide selskaper i India for deler av driften. Denne gangen var det Broadnet som hadde outsourcet IKT-tjenester til det indiske selskapet Tech Mahindra.

Nødnettet er tett knyttet til risiko, og nettopp risiko er et nøkkelbegrep i denne sammenhengen. BI-professor Petter Gottschalk sier det slik:

- Outsourcing til lavkostland gir lavere produksjonskostnader, men høyere transaksjonskostnader og dermed risiko knyttet til ansattes atferd og kompetanse. Summen kan føre til at det likevel ikke blir billigere, sier professoren - som legger til at jo mer frikoblet en funksjon er fra andre funksjoner i virksomheten, jo mer egnet er funksjonen for outsourcing.

Outsourcing til lavkostland gir lavere produksjonskostnader, men høyere transaksjonskostnader og dermed risiko knyttet til ansattes atferd og kompetanse.

- Hvor stor rolle spiller kulturforskjeller?

- Her i landet er kunnskapsarbeidere ikke vant til å bli fortalt hva de skal gjøre. De finner selv ut hvordan de skal gjøre det. I andre land forventer kunnskapsarbeidere å bli fortalt både hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det. Dersom de ikke blir fortalt det, gjør de ingenting, sier Gottschalk.

Kulturgap

Moe beskriver dette på denne måten:

- Å forstå kulturforskjellene er avgjørende for hvordan oppgaver koordineres og for valg av offshoring-modell. I Asia er gjerne nøkkelen til suksess sterke ledere som forteller teamet hva de skal gjøre. I USA er suksesskriteriet ofte å fokusere på formelle rutiner og beskrivelser av hva ansatte skal gjøre. I Europa og spesielt i Norden er tett samarbeid og autonomi det avgjørende. Når autonome norske team møter hierarkiske eller formelle strukturer blir det ofte vanskelig med avklaringer og effektiv kommunikasjon, sier forskeren.

- Hvilke andre fallgruver har forskningen avdekket?

- Den viser at mange prosjekter feiler i de innledende rundene, blant annet fordi man tar beslutninger på tynt eller feil informasjonsgrunnlag. Likevel vegrer ledere seg ofte for å gå vekk fra avgjørelser. Forskningen viser at mange ledere vil dekke over de dårlige beslutningene ved ikke å stå frem eller ikke innrømme feil. Forskningen på IKT-outsourcing har avdekket et ledelsesproblem, sier Moe.

Broadnet meldte i februar at de flytter all IT-drift fra India og hjem til Norge. Avgjørelsen var en direkte konsekvens av nødnettskandalen. Vi ba selskapets driftsdirektør Torbjørn Krøvel om en kommentar, men han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Ser bedring

IKT-Norge påpeker at mangel på kompetanse er en sentral grunn til at mange flytter IKT-tjenester til andre land.

- Kostnad er absolutt en faktor, mens andre outsourcer på grunn av mange på kapasitet hjemme eller for å få tilgang på spisskompetanse ute. Etterspørselen etter IT-kompetanse er stor her hjemme, og dessverre utdanner vi ikke nok folk til å dekke behovet for arbeidskraft, sier Liv Freihow, IKT-Norges direktør for næringspolitikk.

IKT-Norges sjeføkonom Roger Scherva mener flere nå er oppmerksom på at kostnadene kan bli høyere enn ventet.

- Det hender at selskaper undervurderer kostnadene ved å flytte tjenester til lavkostland, så det er viktig å ta med alle faktorer i regnestykket - for eksempel kostnader knyttet til ledelse, opplæring og risiko ved å operere i politisk ustabile land. Mitt inntrykk er at IT-bedriftene er blitt flinkere til å ta dette med kalkylene, og at de som outsourcer nå gjør dette på et solid økonomisk grunnlag, sier Scherva.

 

Et fagnettverk for deg som vil bidra til faglig utvikling og påvirke politiske prosesser som er relevant for IKT-sektoren. NITO IKT tar sikte på å bli et fagnettverk som myndighetene og media lytter til!

Meld deg inn i NITO IKT

Aktuelle kurs innen IKT

Publisert: Sist oppdatert: