Gå til innhold
Illustrasjonsfoto industrimeldingen
2017

Industrimeldingen: Kompetanseheving avgjørende

- Det digitale skiftet med nye produksjonsprosesser og arbeidsformer krever ansatte med større breddeforståelse og hyppigere oppdateringer av kunnskap gjennom arbeidslivet. Satsing på kompetanseheving er derfor helt nødvendig, sa visepresident i NITO Trude Skogesal i høring om industrimeldingen på Stortinget 19. april.

NITO mener at en sterk satsing på etter- og videreutdanning vil være svært viktig for å styrke Norge som industrinasjon i årene som kommer.

NITO foreslår blant annet at bedriftene må stimuleres til mer langsiktig kompetanseutvikling av ansatte ved at regnskapsreglene endres slik at virksomhetene kan føre kompetanse som en investering, som kan avskrives over flere år. Videre må utdanningsinstitusjonene bli bedre til å tilby etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset læring på jobben. Læring på jobben er langt mer effektivt enn kursing, utdanningsinstitusjonene bør utvikle korte moduler som kan gjennomføres av folk i arbeid.

Forskning, innovasjon og teknologiutvikling

Innovasjonskapasitet og evne til teknologiadopsjon er avgjørende for å sikre industrivinnere. Det er positivt at regjeringen bidrar til etablering av industrinære testsentre, kalt Norsk Katapult, og etableringen av Toppindusstrisenteret – eller «Digital Norway». Etablering av Norsk Katapult vil kunne gi små og mellomstore industribedrifter et konkret fysisk møteplass for innovasjon, og arbeidstakere som deltar vil få tilgang til ny relevant forskning. Katapult har derfor også potensiale til å bli et ledd i satsing på etter- og videreutdanning.

NITO mener at katapult må bli en læringsarena som knytter til seg å fagskole, videregående skole og praksisplasser for ingeniører.Det er positivt at Næringsministeren responderte raskt på bakgrunn av flere organisasjoners innspill om en Digital21-strategi.

Det må etableres bedre rammebetingelser for forskning tilknyttet industrien. Det er positivt at regjeringen ønsker å heve basisbevilgningen til de teknisk industrielle forskningsinstituttene.

Notat til næringskomiteen om industrimeldingen

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: