Gå til innhold
Illustrasjonsfoto arbeidsmiljøloven
2017

Varsling: Innleide arbeidstakere får sterkere vern i arbeidsmiljøloven

I forkant av behandlingen i Stortinget sendte NITO i samarbeid med Tekna og EL og IT Forbundet et brev til arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget. Nå har organisasjonene fått gjennomslag for at gjestearbeidere også skal ha rett til å varsle.

Stortinget vedtok at regjeringen må komme tilbake med et forslag som sikrer at såkalte utsendte arbeidstakere blir omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelse om varsling. Vedtaktet ble gjort med 49 mot 47 stemmer, der Høyre og Fremskrittspartiet stemte imot.

Følgende brev sendt arbeids- og sosialkomiteens medlemmer før behandlingen i Stortinget:

Vedrørende utsendte arbeidstakere og varsling (prop. 72L)

Som Tekna varslet i høringen 25.4. på 72L vil Tekna, NITO og EL og IT Forbundet gjøre komiteen oppmerksom på at det er en liten, men økende andel av ansatte i Norge som de nye og tydeligere varslerreglene ikke kommer til å gjelde for. Det dreier seg om noen utenlandske arbeidstakere som jobber i et begrenset tidsrom i Norge.

Utstasjonerte personer fra tredjeland er i dag lovlig unntatt viktige deler av arbeidsmiljøloven, blant annet HMS, stillingsvern, drøftingsretten og forhold om varsling. Unntakene gjelder typisk indere som jobber som IT-konsulenter i 4-6 måneder, for Telenor, Posten, DnB, Evry. Omfanget i Norge er på omtrent 30 milliarder kroner. Markedet vokser med 10-15 prosent årlig (NRK). Store aktører i bransjen er TCS (Tata), HCL, Tech Mahindra, Infosys, Wipro og Cognizant.

Unntakene er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 1.7, og gjelder regler om;

varsling, medvirkning, HMS, skaderegistrering, verneombud og arbeidsmiljøutvalg, drøfting, helseopplysninger, diskriminering, stillingsvern

Hvor lenge man kan være unntatt disse reglene er ikke fastsatt, verken i lov, forskrift eller rettspraksis. Loven sier kun at dette er tillatt i et «begrenset tidsrom». Høyesterett (1985) uttaler at det kun dreier seg om «helt kortvarige arbeidsforhold».

Dagens rettstilstand er derfor uklar og muliggjør spekulasjon i hvor lenge utenlandske ansatte kan arbeide i Norge uten at norske arbeidsvilkår fullt ut gjelder. Er dette én måned, fire måneder, seks måneder?

Å unnta en voksende andel av arbeidsstyrken i Norge fra store deler av arbeidsmiljøloven er en alvorlig sak. Vår klare felles oppfatning er at norsk lov bør gjelde i Norge. Når man i praksis kan være unntatt lovbestemmelsene opp til seks måneder, er det uansett ikke i tråd med Høyesteretts presiseringer.

I tillegg svekker det norsk sikkerhet og øker sårbarheten når det blir enklere å ansette utenlandske ansatte som ikke har de samme kravene til arbeidsvilkår som andre ansatte i Norge har.

Stortinget bør derfor bruke denne anledningen til å slå fast hva et «begrenset tidsrom» faktisk er.

Tekna har foreslått at perioden begrenses oppad til én måned. EL og IT Forbundet har ment at norsk arbeidsmiljølov i sin helhet bør gjelde fra første dag for utsendte i Norge.

Vennlig hilsen Jan Olav Andersen, forbundsleder EL og IT Forbundet,  Trond Markussen, president NITO og Ivar H. Kristiansen, generalsekretær Tekna

Publisert: Sist oppdatert: