Gå til innhold
2017

Digital matkontroll: eSmiley

Med digital matkontroll kan du som driver et profesjonelt kjøkken optimalisere driften og tilbudet, samtidig som du er trygg på at alle lover og forskrifter følges. Digital matkontroll gjør det enkelt å tilby kundene trygg mat, samt dokumentere at du gjør det.

Mattilsynet stiller strenge krav til å drive profesjonelle kjøkken i Norge. Og slik skal det være. God mathygiene er avgjørende for matspiserens (din og min) helse, og den ønsker vi alle å ivareta. Som leverandør må du sørge for gode og riktige rutiner for å skape god hygiene, og du må også dokumentere at du har gjort dette, innenfor frister som Mattilsynet setter. I tillegg må du følge med på nye lover og regler etter hvert som de dukker opp, og implementere disse i dine rutiner.

Digitale løsninger

Digitale løsninger gjør det enklere å gjøre denne jobben. eSmiley er markedsleder på IK-mat i Danmark og er valgt ut av NHO som den beste digitale løsningen til deres medlemmer. Mattilsynet, eSmiley, NHO Reiseliv og NHO Service har jobbet for å revidere bransjeretningslinjene som kom i 2010. Poenget er å forenkle prosessene, gjøre det lettere å følge lover og forskrifter, og dokumentere at du gjør alt korrekt.

Ved kontroller har du all dokumentasjon lett tilgjengelig på ett sted. Du trenger ikke en haug med papirer, store mapper og plasskrevende dokumentasjon. Alt er enkelt og greit inne på din PC eller nettbrett, søkbart, oversiktlig og systematisk.

Trygg mat

eSmiley gir deg i tillegg til elektronisk IK-mat mulighet til automatisk temperaturovervåking, mattrygghetskurs via eLæring, registrering av matsvinn osv. Dette gir deg økt kontroll og bedre innsikt i kjøkkenrutinene og sikrer at både du og kundene kan være trygge på at maten er trygg.

Systemet er utviklet av eksperter og testet av kokker. Du og din virksomhet blir mer effektiv, og kunden blir tryggere. En vinn-vinn situasjon.

Lyst til å lære mer om eSmiley?

NITO Mat og drikke har satt opp et temamøte der du kan lære mer om digital matkontroll. Innlegget henvender seg til deg som er kjøkkensjef, kvalitetssjef og daglig leder på serveringssteder. Møtet gjøres i samarbeide med Lilleborg som er deleier i eSmiley Norge, for å kunne tilby kundene sine verdiskapende digitale tjenester.

Bli med på temamøte

Fagnettverket NITO Mat og drikke

Publisert: Sist oppdatert: