Gå til innhold
2017

Klimaloven må styrkes

Norge må omstilles til et lavutslippssamfunn. NITO ber Stortinget om å sikre at klimaloven styrkes.

NITO er blant flere organisasjoner som er avsender av et felles brev til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget om viktigheten av at klimaloven styrkes.

Hovedbudskapet er at Stortinget nå må sikre at:

  1. Utslippsmålet i 2050 skal gjelde for utslipp på norsk territorium for å sikre at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn i 2050, slik formålet med loven er.

  2. I loven står det at klimamålene skal oppdateres hvert femte år. Stortinget må definere et tak på hvor store utslipp Norge kan ha i hver femårsperiode, slik at utslippene faktisk går ned i tråd med målet om å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

  3. Regjeringen må hvert år legge frem for Stortinget utslippsbaner for alle sektorer, og en oversikt over hvilke tiltak som vil realisere de nødvendige klimakuttene i hver sektor.

Brev til Energi- og miljøkomiteen – felles krav til klimaloven

Se også: Krever endringer (Dagsavisen)

Politikkområdet energi og klima

NITOs ulike politikkområder

Aktuelle saker om energi og klima

NITO og bærekraftsmålene

Publisert: Sist oppdatert:

Visste du at FN i 2015 nedsatte 17 bærekraftsmål for kloden vår? Hva er egentlig bærekraftig...

Stortinget. Løvebakken. Foto: Getty Images

Statsbudsjett 2019

Publisert: Sist oppdatert:

8. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Hva betyr det for...

Erna Solberg. Foto: Colourbox

Erna Solberg til NITO Kongressen

Publisert: Sist oppdatert:

I morgen bygges nå: FNs bærekraftsmål og ingeniørenes rolle i å oppfylle målene står på agendaen...


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: