Gå til innhold
2017

Klimaloven må styrkes

Norge må omstilles til et lavutslippssamfunn. NITO ber Stortinget om å sikre at klimaloven styrkes.

NITO er blant flere organisasjoner som er avsender av et felles brev til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget om viktigheten av at klimaloven styrkes.

Hovedbudskapet er at Stortinget nå må sikre at:

  1. Utslippsmålet i 2050 skal gjelde for utslipp på norsk territorium for å sikre at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn i 2050, slik formålet med loven er.

  2. I loven står det at klimamålene skal oppdateres hvert femte år. Stortinget må definere et tak på hvor store utslipp Norge kan ha i hver femårsperiode, slik at utslippene faktisk går ned i tråd med målet om å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

  3. Regjeringen må hvert år legge frem for Stortinget utslippsbaner for alle sektorer, og en oversikt over hvilke tiltak som vil realisere de nødvendige klimakuttene i hver sektor.

Brev til Energi- og miljøkomiteen – felles krav til klimaloven

Se også: Krever endringer (Dagsavisen)

Politikkområdet energi og klima

NITOs ulike politikkområder

Aktuelle saker om energi og klima

Her er våre ti mest leste saker i 2018. Foto Getty Images

Våre ti mest leste saker i 2018

Publisert: Sist oppdatert:

Mange har testet NITOs lønnskalkulator, lest på våre temasider om lønn og arbeidsliv, valgt et ku...


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: