Gå til innhold
Illustrasjon: Coulourbox
Illustrasjon: Coulourbox
2017

Lagring av IP-adresser

Det har kommet representantforslag til Stortinget om utvidet lagringsplikt av IP-adresser, for å beskytte barn mot overgrep. Det er flere problemstillinger rundt datalagring som vi må være klar over.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har nylig besøkt Metropolitan Police i London for å lære hvordan britene jobber med kameraovervåkning og bekjemping av overgrep på nett. I Storbritannia har de innført en ny lov som pålegger alle tele- og internettselskaper å lagre innbyggernes kommunikasjonshistorie i ett år. Overvåkningen i Norge er så langt ikke på samme nivå, men justisministeren ser på muligheten for å pålegge norske internett- og teleselskaper å lagre IP-adresser i Norge i seks måneder.

21 dagers lagring

Internett- og teleselskapene lagrer de ulike abonnentenes IP-adresser, blant annet for kommunikasjons- og faktureringsformål. Etter gjeldende rett skal informasjon om hvilke IP-adresser som har vært benyttet av de enkelte abonnentene, slettes når tilbyderen ikke lenger har behov for å lagre informasjonen, og senest innen 21 dager.

NITO er fremdeles prinsipielt imot Datalagringsdirektivet, men det aktuelle representantforslaget berører ikke metadata. Lagring av IP-adresser er på linje med lagring av telefonnummer, derfor blir dette et mer juridisk enn teknisk spørsmål. Vi ser ingen grunn til å motsette oss dette.

NITO var i sin tid imot datalagringsdirektivet som ble vedtatt i 2011. Direktivet ble senere opphevet fordi det av flere domstoler ble ansett for å gå for langt i å pålegge lagring av sensitiv informasjon. En konsekvens av dette er at lagringsplikten på seks måneder for IP-adresser ikke har trådt i kraft, og derfor gjelder den gamle fristen på 21 dager.

Prinsipielt imot Datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet (DLD) ga åpning for å lagre både Metadata og IP-adresser og muligheter for kobling/samkjøring av disse. Dette åpnet for innhenting av helt annen informasjon og var blant annet noe av årsaken til at NITO var motstander av dette direktivet. NITO er fremdeles prinsipielt imot Datalagringsdirektivet, kan Harald Stavn, leder av NITOs fagutvalg i IKT, fortelle, men det aktuelle representantforslaget berører ikke metadata.

Abonnentinformasjon knyttet kun til IP-adresser avslører ikke noe rundt hvilket nettinnhold adressen har besøkt, og kan sammenlignes med et telefonnummer. Tilgang til IP-adresser gir kun mulighet for å identifisere hvilken abonnent som disponerte aktuell adresse i hvilket tidsrom. - Dette blir et mer juridisk enn teknisk spørsmål, og vi ser ingen grunn til å motsette oss dette, sier Stavn.

NITO IKT fagnettverk

Aktuelle kurs innen IKT

Glasspaper Learning AS Avd. Trondheim, Trondheim, 4. november 2020
Publisert: Sist oppdatert: