Gå til innhold
Illustrasjonsfoto
2017

Takstbransjen forener kreftene

NITO Takst og Norges Takseringsforbund (NTF) har inngått en intensjonsavtale om å samordne og konsolidere de to organisasjonene, i en felles bransjeorganisasjon for takstmenn.

Takstbransjen har de senere årene møtt nye forventninger fra markedet og står midt i en rivende teknologisk utvikling.

- Nå skaper vi en sterkere organisasjon, som skal jobbe for gode rammebetingelser og effektive hjelpemidler for medlemmene. Vi har sammen med NITO funnet ut at utfordringene og mulighetene vår bransje står foran, tilsier en samordning, sier Ottar M. Skare, president i NTF.

Gjennom nært samarbeid i mange viktige saker har NITO Takst og NTF sett at store gevinster kan oppnås gjennom å forene krefter.

- Timingen for en felles takstorganisasjon er ideell, vi samler nå takstorganisasjonenes fag- og kompetanseaktivitet i et fellesskap slik at vi får enda bedre kvalitet og utnyttelse av ressursene, sier Audun Bøhn, styreleder i NITO Takst.

På plass høsten 2017

Under forutsetning av at organisasjonenes generalforsamlinger godkjenner intensjonsavtalen vil en felles organisasjon komme på plass i løpet av høsten 2017. Koblingen til NITO som arbeidstaker- og ingeniørorganisasjon styrkes også i avtalen som er undertegnet.

Den samordnede takstorganisasjonen og NITO skal arbeide sammen for å profesjonalisere bransjen. Man bygger videre med det beste fra begge leirer og skaper slik en mer slagkraftig organisasjon for å ivareta medlemmenes interesser i årene som kommer.

 

Publisert: Sist oppdatert: