Gå til innhold
Myntstabler. Illustrasjonsfoto: Colourbox
2017

Aksjesparing og pensjon – endringer i revidert budsjett

Gunstigere skattefradrag gjør individuell pensjonssparing (IPS) til et privatøkonomisk must. Det legges også til rette for personlig aksjesparekonto. Revidert nasjonalbudsjett byr på flere endringer som har innvirkning på deg som driver egen bedrift. Disse angår også andre.

Ny aksjesparekonto fra 1. september i år

Ordningen med aksjesparekonto innebærer at personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond, i selskaper hjemmehørende i EU/EØS.

Fordelen i forhold til i dag er at gevinst ved salg av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget, men først når midlene tas ut av kontoen.

Alle personlige skatteytere som har aksjesparing i dag kan overføre dette skattefritt til aksjesparekonto i løpet av året. Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Ny idividuell pensjonssparekonto med utsatt skatt

Dagens IPS-ordning som gir inntil 15.000,- i fradrag i alminnelig inntekt (24 %) skattlegges som full pensjonsinntekt ved utbetaling. Den nye pensjonssparekontoen hvor man kan spare inntil 40.000,- i året gir også fradrag i alminnelig inntekt, men beskattes også som alminnelig inntekt ved utbetaling. Mao en reell skatteutsettelse.

Sparing i dagens IPS kan derimot ikke konverteres til den nye pensjonsspareordningen.

Den nye ordningen innføres for inntektsåret 2017.

Skattefavorisert sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende

Innskuddssatsene for selvstendig næringsdrivende økes fra 4 % av lønn mellom 1 og 12 G til 6 % fra og med inntektsåret 2017. 

For å gi næringsdrivende bedre mulighet til skattefavorisert sparing til pensjon foreslår regjeringen også å øke grensen for skattefavorisert sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende fra 4 til 6 prosent av beregnet personinntekt fra næring.

Næringsdrivende vil også kunne spare i den nye ordningen for skattefavorisert individuell sparing til pensjon.

Mer fra revidert budsjett

NITO Egen bedrift

NITOs ulike politikkområder

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: