Gå til innhold
2017

Forenklinger i aksjeloven i tråd med ønsker fra NITO Egen bedrift

Fagutvalget NITO Egen bedrift jobber for å sikre gode rammebetingelser for medlemmene som driver egen virksomhet. De ser at arbeidet bærer frukter, blant annet gjennom forenklinger i aksjeloven.

Det kan være utfordrende å drive egen bedrift. Norge trenger folk som skaper arbeidsplasser. Regjeringen har nylig lagt fram forslag til endringer i aksjeloven, for Stortinget.

Det blir forenklinger og digitalisering av regelverket for små virksomheter.

- Fagutvalget NITO Egen bedrift har vært positive til endringene. Vi er glad for at Stortinget nå har vedtatt lovendringene som trer i kraft allerede 1. juli 2017, sier Trond Markussen, NITO-president og leder i fagutvalget.

Enklere hverdag

Endringene innebærer at du nå kan signere og oppbevare selskapsdokumenter elektronisk.

Dette er en naturlig og god videreutvikling av Altinn-plattformen, og gjør hverdagen enklere for mange.

Videre blir det lagt opp til å spare tid og reiser ved at man får rett til å kunne delta elektronisk på generalforsamlinger.

I dag kan små aksjeselskaper velge om årsregnskapet skal revideres eller ikke. Fra 1. juli vil dette også gjelde små aksjeselskap som er morselskap (et selskap som har bestemmende innflytelse over et annet selskap). - Dette har også fagutvalget vært positive til, forteller Markussen.

Mer på gang

Våren 2017 har gitt flere positive endringer i rammebetingelsene for medlemmene i NITO Egen bedrift. I revidert nasjonalbudsjett ble det inngått en budsjettavtale mellom regjeringen, Venstre og Krf som gir bedre sykepengeordning for selvstendig næringsdrivende (behandles i Stortinget 21. juni 2017).

I tillegg vil Stortinget før sommeren ha vedtatt at småbedriftene får muligheter for økt pensjonssparing, endring av opsjonsbeskatning og skattelette for investeringer i nystartede bedrifter.

- Dette er gode og fornuftige endringer som våre medlemmer kan få nytte av, avslutter Markussen.

Fagutvalget NITO Egen bedrift

Alle NITOs politikkområder

Aktuelle kurs i ledelse og prosjektledelse

NITO satser på fag

NITO har flere fagnettverk, disse styres og driftes av NITOs fagutvalg.

Fagutvalgene er rådgivende organ underlagt NITOs Hovedstyre som skal gi innspill og råd i utvikling av faglige tilbud og fagpolitiske saker.

Det betyr at fagutvalgene skal være en pådriver og høringsinstans for bransjen og fagene. Det jobbes for at fagnettverkene skal være en arena der NITO-medlemmer kan dele sin erfaring og søke rådgivning hos sine bransjekollegaer.

Våre fagnettverk

Publisert: Sist oppdatert: