Gå til innhold
2017

Høie tar ikke selvkritikk for IKT-skandalen

Helseminister Bent Høie frifinner sin egen rolle i IKT-skandalene i Helse Sør-Øst. - Dette viser at lovverket må endres, sier NITO-president Trond Markussen.

IT-arbeidere i Asia og Bulgaria hadde i en periode tilgang til 2,8 millioner pasientjournaler i landets største helseforetak.

NRKs kilder opplyste til dem at flere titalls utenlandske IT-arbeidere har hatt slik tilgang og at mange har hatt utvidede rettigheter, større enn mange av de norske IT-teknikerne. Både helseforetaket og statsråden fikk i etterkant sterk kritikk for at de outsourcet IT-driften til amerikanske HPE.

I et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget skriver Høie at eieren ikke har noen "direkte kompetanse eller ansvar knyttet til den løpende driften. Høie skriver at han ser alvorlig på saken og vil følge den løpende driften på overordnet nivå. Han avventer den videre orienteringen av saken fra Helse Sør-Øst.

- Lovverket må endres

Departementet har gått gjennom lovverket og konkluderer med at Høie har fulgt alle forpliktelser staten har som formell eier. NITO mener dette viser at dagens lovverk må endres for å unngå lignende situasjoner i framtida.

- Hadde jeg vært Høie hadde jeg bidratt til å endre dagens sikkerhetslovgivning. Da ville Helse Sør-Øst vært pålagt sikkerhetsrutiner og dette ville ikke skjedd, sier Markussen.

Skyver ansvaret på Sykehuspartner

Infosikkerhet nevnes kun når det gjelder bruk av eksterne private leverandører og direktoratet for e-helse. Ellers nevnes det ikke. Alt ansvar skyves over på Sykehuspartner.

- Det er bra at Høie sier at han tar dette på alvor. Men her skyves alt ansvar over på andre. Jeg savner en handlekraftig statsråd som gjør noe konkret, sier president i NITO, Trond Markussen.

Han påpeker at dette handler om hvorvidt man ønsker å høre på de faglige rådene som kommer.

- NITO, EL og IT og Fagforbundet har tidligere advart og informert, men ikke blitt lyttet til. Mer teknologikompetanse på overordnet nivå i departementet ville bidratt til en annerledes situasjon.

Fagnettverket NITO IKT

NITOs ulike politikksider

Aktuelle saker om IKT og ledelse


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: