Gå til innhold
2017

Reisestipend fra NITO ortopedi ga deltakelse på ISPOs verdenskongress

To ganger i året deler NITO Ortopedi ut et reisestipend til ett av medlemmene i nettverket. Den heldige utvalgte dette halvåret var Sigrid Normann, som ønsket å delta på ISPOs verdenskongress i Sør-Afrika. Les Sigrids reiserapport.

Kongressen ble arrangert 8.-11. mai i Cape Town i Sør-Afrika. Det var første gang kongressen ble arrangert i Afrika.

Tema var «Assistive Technology for All», som støtter ISPOs visjon om at alle mennesker skal ha lik mulighet for full deltakelse i samfunnet.

Under åpningsseremonien snakket ISPOs president, Rajiv Singh Hanspal, om at vi ved å hjelpe de som trenger et hjelpemiddel for å fungere i samfunnet, vil gjøre verden mer produktiv. Ved å mobilisere til innsats på dette området kan vi gi nærmere to milliarder mennesker mulighet til å fungere i samfunnet.

En investering – ikke bare en kostnadspost

Et annet viktig tema handlet om å se protese- og ortose-servicen som en investering og ikke bare en kostnad. Det ble også poengtert hvordan vi som fagfelt må jobbe sammen om en global innsats for å adressere de kommende helserelaterte problemene i verden.

Under de fire dagene kongressen varte, ble det presentert en rekke foredrag, symposiumer, instruksjonskurs, «free papers» og postere. Denne variasjonen av kommunikasjonsmuligheter er et godt grunnlag for samhandling i vårt globale samfunn og videre fremme assisterende teknologi og helserelaterte innovasjoner.

Deltakerne på kongressen var hele verden. Fra Norge deltok ca. 25 personer, der noen også holdt foredrag og presenterte resultatene fra sin forskning gjennom postere.

Egen presentasjon

Sigrid NormannBakgrunnen for at jeg ønsket å delta på konferansen er at jeg er medforfatter på en av posterne en delegasjon fra Norge stilte med. Stipendet fra NITO gjorde dette mulig.

Etter hjemkomst sitter jeg igjen med mange nye inntrykk. Jeg har lært mye og blitt kjent med kollegaer fra flere verdenshjørner. Det var en veldig fin kongress med et godt, variert og faglig innhold. Neste ISPO-kongress blir arrangert Japan i 2019.

Søk reisestipend
Alle medlemmer i NITO ortopedi kan søke reisestipend. Neste frist er 1. oktober, søknad/ prosjektbeskrivelse sender du til .

Fagnettverket NITO Ortopedi

Gratis bøker!

Hev din kompetanse. Som NITO-medlem har du tilgang på en rekke gratis kompendier og lærebøker.

Få gratis kompendier og lærebøker

Medlemsfordeler

NITO-medlemmer har tilgang på markedets kanskje beste tilbud innen blant annet bank og forsikring.

Vi gir nyttig karriereveiledning og har et bredt kurstilbud som hever din kompetanse.

Se alle dine medlemsfordeler 

Publisert: Sist oppdatert: