Gå til innhold
2017

Luftfartstilsynet opphever eget forbud om bruk av Puma Helikoptre - Statoil holder fast ved sitt

Det er viktig at vi fremdeles støtter flyforbudet, siden den endelige rapporten ikke er kommet. Å oppheve flyforbudet basert på en foreløpig rapport, er ikke måten man ivaretar sikkerhet på, sier Trude Skogesal, visepresident i NITO.

Vi støtter Statoil, og er glad for at de som en av de største aktørene på norsk sokkel beholder flyforbudet, og håper de andre operatørene og norske helikopterselskap ikke følger regjeringen, men beholder flyforbudet for SuperPuma, sier Skogesal. 

For tidlig å oppheve forbudet

-NITO er glad for at Statoil holder fast på eget vedtak om ikke å bruke Super Puma-helikoptrene, selv om Luftfartstilsynet nå opphever sitt forbud, sier Jorunn Birkeland, nestleder for NITOs petroleumsutvalg og konserntillitsvalgt hos Statoil. - NITO Petroleum er svært skeptisk til Luftfartstilsynet sin opphevelse av forbudet. Det er for tidlig!

Turøy-ulykken ferskt i minne

Helikopter er transportmiddelet for alle som jobber offshore og tillit er avgjørende. Turøy-ulykken sitter fortsatt sterkt i minne! Det er tross alt bare litt over ett år siden 13 mennesker brutalt mistet livet i en fullstendig unødvendig ulykke, påpeker Birkeland, før hun fortsetter.

- Det er vanskelig å vite sikkert om svakhetene ved gearen nå er vesentlig forbedret rent teknisk, slik som hevdes. Vi må se over lang tid om de nye tekniske løsningene fungerer. Endringer er også risiko, de kan bringe inn nye ukjente svakheter og "barnesykdommer". Det er også en utfordring med svekket tillit til Airbus. De tok ikke konsekvensen etter den første ulykken som skjedde av samme årsak på britisk sektor og de benektet en hver sammenheng da Turøy-ulykken skjedde. 

NITO følger saken videre. 

Publisert: Sist oppdatert: